Výsledky vyhledávání

 1. domovské právo
  právo domovské
  domovská příslušnost
  příslušnost domovská
  obce
  správní právo
  right of settlement
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (4) - Knihy
  (1) - ČLÁNKY
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. městské právo
  právo městské
  městská správa
  správní právo
  city rights
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (6) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. správní právo hmotné
  právo správní hmotné
  správní právo
  substantive administrative law
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  (9) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. správní právo procesní
  právo správní procesní
  správní řízení
  správní rozhodnutí a stanoviska
  správní právo
  procedural administrative law
  postępowanie administracyjne
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (99) - Knihy
  (2) - Elektronické zdroje
  (72) - ČLÁNKY
  (3) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. správní právo trestní
  právo správní trestní
  správní delikty
  správní právo
  criminal administrative law
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (27) - Knihy
  (27) - ČLÁNKY
  (5) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (1) - xzri
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. správní uvážení
  uvážení správní
  diskreční pravomoc
  pravomoc diskreční
  správní rozhodnutí a stanoviska
  správní právo
  administrative discretion
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (3) - Knihy
  (8) - ČLÁNKY
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. veřejné právo
  právo veřejné
  veřejnoprávní smlouvy
  finanční právo
  občanské právo procesní
  právo sociálního zabezpečení
  trestní právo
  ústavní právo
  správní právo
  právo
  public law
  prawo publiczne
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (6) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (1) - Soubor jmen akcí
  (8) - Soubor věcných témat
  (106) - Knihy
  (2) - Elektronické zdroje
  (22) - ČLÁNKY
  (2) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (1) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (17) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 8. vodní právo
  právo vodní
  ochrana vod
  vodní hospodářství
  správní právo
  water law
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (17) - Knihy
  (1) - ČLÁNKY
  (1) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (1) - Souborný záznam integračního zdroje
  (1) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 9. zemské právo
  právo zemské
  správní právo
  municipal law
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  (14) - Knihy
  (1) - ČLÁNKY
  předmětové heslo

  předmětové heslo