Výsledky vyhledávání

 1. burzovní právo
  právo burzovní
  burzy cenných papírů
  obchodní právo
  stock exchange law
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. družstevní právo
  právo družstevní
  obchodní právo
  cooperative law
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  (10) - Knihy
  (13) - ČLÁNKY
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (2) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. nabídky převzetí
  kapitálové trhy
  obchodní právo
  takeover offers
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (2) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. námořní právo
  právo námořní
  mezinárodní právo mořské
  námořní doprava
  námořní politika
  obchodní právo
  navigační pravidla
  mezinárodní právo veřejné
  maritime law
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (1) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (6) - Soubor věcných témat
  (9) - Knihy
  (1) - ČLÁNKY
  (1) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (1) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. obchodní smlouvy
  smlouvy obchodní
  volba práva
  obchodní právo
  právní smlouvy
  trade agreements
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (81) - Knihy
  (2) - Elektronické zdroje
  (66) - ČLÁNKY
  (4) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (13) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. obchodní zastoupení
  zastoupení obchodní
  podnikání
  vnitřní obchod
  zahraniční obchod
  obchodní právo
  commercial representation
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (1) - Knihy
  (3) - ČLÁNKY
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. právní audit
  audit právní
  právní due diligence
  due diligence právní
  due diligence (právo)
  obchodní společnosti
  vlastnické transakce
  audit
  obchodní právo
  legal audit
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (1) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 8. právo duševního vlastnictví
  počítačové pirátství
  kolektivní autorství
  duševní vlastnictví
  know-how
  licence
  licenční smlouvy
  občanskoprávní vztahy
  právo informačních technologií
  autorské právo
  právo průmyslového vlastnictví
  obchodní právo
  občanská práva
  intellectual property law
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (12) - Soubor věcných témat
  (79) - Knihy
  (35) - ČLÁNKY
  (6) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (1) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (9) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 9. právo hospodářské soutěže
  soutěžní právo
  právo soutěžní
  hospodářská soutěž
  nekalá soutěž
  ochrana hospodářské soutěže
  kartelové právo
  spojování soutěžitelů
  zneužití dominantního postavení
  obchodní právo
  competition law
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (1) - t100i
  (3) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (7) - Soubor věcných témat
  (81) - Knihy
  (48) - ČLÁNKY
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (10) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 10. soukromé právo
  právo soukromé
  postmortální ochrana
  občanské právo
  podpis
  podpis
  bytové právo
  dobrá víra (právo)
  obchodní právo
  pracovní právo
  rodinné právo
  smluvní právo
  směnečné právo
  závazkové právo
  právo
  private law
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (12) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (1) - Soubor jmen akcí
  (12) - Soubor věcných témat
  (273) - Knihy
  (3) - Elektronické zdroje
  (62) - ČLÁNKY
  (8) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (9) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (6) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (28) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  předmětové heslo

  předmětové heslo