Výsledky vyhledávání

 1. letecké právo
  právo letecké
  mezinárodní letecké právo
  právo mezinárodní letecké
  právo letecké mezinárodní
  mezinárodní právo veřejné
  aviation law
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  (10) - Knihy
  (2) - ČLÁNKY
  (1) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (1) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. mezinárodně protiprávní chování
  chování mezinárodně protiprávní
  mezinárodně protiprávní jednání
  jednání mezinárodně protiprávní
  mezinárodní odpovědnost
  protiprávní úkony
  mezinárodní právo veřejné
  internationally wrongful acts
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (1) - ČLÁNKY
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. mezinárodní právo
  právo mezinárodní
  právo veta
  vznik států
  konzulární ochrana
  secese (právo)
  jednostranné právní akty
  agrese (mezinárodní právo)
  cizinecké právo
  diplomatická ochrana
  diplomatický azyl
  imperativní normy obecného mezinárodního práva
  mezinárodní odpovědnost
  mezinárodní právo hospodářské
  mezinárodní právo procesní
  mezinárodní právo soukromé
  mezinárodní právo trestní
  mezinárodní právo veřejné
  mezinárodní právo životního prostředí
  právo intervence
  právo mezinárodních prostorů
  právo mezinárodního obchodu
  právo na sebeurčení
  sankce v mezinárodním právu
  sebeobrana v mezinárodním právu
  sukcese států
  svrchovanost státu
  uznání států
  volný pohyb osob
  právo
  international law
  prawo międzynarodowe
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (1) - t100i
  (9) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (2) - Soubor jmen korporací
  (1) - t110n
  (1) - Soubor unifikovaných názvů
  (28) - Soubor věcných témat
  (631) - Knihy
  (117) - ČLÁNKY
  (10) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (30) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (1) - Souborný záznam integračního zdroje
  (21) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (3) - xzri
  (60) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. mezinárodní právo humanitární
  právo mezinárodní humanitární
  humanitární právo
  právo humanitární
  mezinárodní humanitární právo
  právo humanitární mezinárodní
  mezinárodní právo válečné
  právo mezinárodní válečné
  právo ochrany
  právo ozbrojených konfliktů
  válečné právo
  právo válečné
  ženevské právo
  právo ženevské
  ozbrojené konflikty
  váleční zajatci
  války
  výměna zajatců
  mezinárodní právo veřejné
  humanitarian law
  Soubor věcných témat
  (6) - t100i
  (6) - Soubor věcných témat
  (66) - Knihy
  (1) - Elektronické zdroje
  (5) - ČLÁNKY
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (1) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. námořní právo
  právo námořní
  mezinárodní právo mořské
  námořní doprava
  námořní politika
  obchodní právo
  navigační pravidla
  mezinárodní právo veřejné
  maritime law
  Soubor věcných témat
  (1) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (6) - Soubor věcných témat
  (9) - Knihy
  (1) - ČLÁNKY
  (1) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (1) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. slučování rodin
  sloučení rodiny
  cizinecké právo
  emigrace a imigrace
  lidská práva
  rodina
  uprchlice
  uprchlíci
  mezinárodní právo veřejné
  family reunification
  Soubor věcných témat
  (7) - Soubor věcných témat
  (1) - Knihy
  (3) - ČLÁNKY
  předmětové heslo

  předmětové heslo