Výsledky vyhledávání

 1. manželské smlouvy
  smlouvy manželské
  smlouvy o manželském majetkovém režimu
  předmanželské smlouvy
  smlouvy předmanželské
  svatební smlouvy
  smlouvy svatební
  předsvatební smlouvy
  smlouvy předsvatební
  manželské právo
  marriage contracts
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. manželství
  monogamie
  nový sňatek
  nový sňatek
  manželky
  manželská krize
  manželská terapie
  manželské právo
  manželé
  nesezdaná soužití
  nevěra
  partnerské vztahy
  registrované partnerství
  singles
  svátost manželství
  sňatečnost
  sňatky
  vdovství
  výchova k manželství
  zrušení manželství (kanonické právo)
  zásnuby
  bigamie
  křesťanské manželství
  polygamie
  smíšená manželství
  marriage
  Soubor věcných témat
  (23) - Soubor věcných témat
  (394) - Knihy
  (18) - Videozáznamy
  (1) - Zvukové dokumenty
  (23) - ČLÁNKY
  (2) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (16) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (3) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (14) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. partnerské vztahy
  vztahy partnerské
  milostné vztahy
  vztahy milostné
  intimita
  manželské právo
  manželství
  párová terapie
  singles
  zásnuby
  bigamie
  monogamie
  nevěra
  partnerské rozchody
  partnerský výběr
  polygamie
  věkový rozdíl mezi partnery
  interpersonální vztahy
  rodinné právo
  partner relationships
  Soubor věcných témat
  (15) - Soubor věcných témat
  (256) - Knihy
  (35) - Videozáznamy
  (2) - Zvukové dokumenty
  (1) - Elektronické zdroje
  (4) - Elektronické knihy pro slabozraké
  (2) - Příloha
  (10) - ČLÁNKY
  (1) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. rodinné právo
  právo rodinné
  rodičovská odpovědnost
  Cochemský model
  střídavá péče
  manželské právo
  opatrovnictví
  otcovství
  partnerské vztahy
  poručenství
  vyživovací povinnost
  soukromé právo
  family law
  Soubor věcných témat
  (8) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (1) - t100r
  (10) - Soubor věcných témat
  (349) - Knihy
  (1) - Elektronické zdroje
  (200) - ČLÁNKY
  (3) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (23) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (1) - Souborný záznam integračního zdroje
  (7) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (3) - xzri
  (50) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. společné jmění manželů
  jmění manželů společné
  majetkové společenství manželů
  společenství manželů majetkové
  společný majetek manželů
  majetek manželů společný
  bezpodílové spoluvlastnictví manželů
  spoluvlastnictví manželů bezpodílové
  majetek
  manželské právo
  marital property
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (27) - Knihy
  (1) - Elektronické zdroje
  (77) - ČLÁNKY
  (11) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  předmětové heslo

  předmětové heslo