Výsledky vyhledávání

 1. aktivizace seniorů
  aktivní stárnutí
  senioři
  zdravotně-sociální služby
  péče o seniory
  sociální práce
  activation of seniors
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (3) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. case management
  komplexní péče
  péče komplexní
  koordinovaná péče
  péče koordinovaná
  případové konference
  koordinovaná rehabilitace
  drogově závislí
  duševně nemocní
  lékařská péče
  sociální práce
  case management
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  (7) - Knihy
  (5) - Videozáznamy
  (1) - Elektronické knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. dějiny sociální práce
  sociální práce dějiny
  sociální práce
  history of social work
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  (3) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. dlouhodobá péče
  péče dlouhodobá
  služby dlouhodobé péče
  péče o dlouhodobě nemocné
  sociální práce
  sociální služby
  long-term care
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. dobrovolnice
  dobrovolné pracovnice
  pracovnice dobrovolné
  dobrovolníci
  sociální pracovnice
  dobrovolnictví
  sociální práce
  women volunteers
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. dobrovolníci
  dobrovolní pracovníci
  dobrovolnice
  sociální pracovníci
  dobrovolnictví
  váleční dobrovolníci
  sociální práce
  volunteers
  Soubor věcných témat
  (2) - t100i
  (5) - Soubor věcných témat
  (24) - Knihy
  (2) - Videozáznamy
  (1) - Elektronické knihy pro slabozraké
  (1) - ČLÁNKY
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. dobrovolnictví
  dobrovolná činnost
  činnost dobrovolná
  dobrovolnice
  Mezinárodní rok dobrovolníků (2001)
  občanská angažovanost
  Mezinárodní rok dobrovolníků (2001)
  dobrovolníci
  sociální práce
  voluntarism
  Soubor věcných témat
  (2) - t100i
  (1) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (5) - Soubor věcných témat
  (38) - Knihy
  (1) - Videozáznamy
  (1) - Zvukové dokumenty
  (3) - Elektronické knihy pro slabozraké
  (1) - ČLÁNKY
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 8. drogová prevence
  prevence drogová
  protidrogová prevence
  prevence protidrogová
  boj proti drogám
  drogová kriminalita
  drogová závislost
  drogy
  protidrogová politika
  užívání drog
  výroba a distribuce drog
  sociální práce
  drug abuse prevention
  Soubor věcných témat
  (8) - Soubor věcných témat
  (15) - Knihy
  (2) - ČLÁNKY
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 9. facilitace
  skupinová facilitace
  sociální komunikace
  sociální práce
  mediace
  řešení problémů
  management konfliktů
  group facilitation
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (6) - Knihy
  (2) - ČLÁNKY
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 10. feministická sociální práce
  práce sociální feministická
  ženská sociální práce
  práce sociální ženská
  feministické teorie sociální práce
  teorie sociální práce feministické
  feminismus
  gender
  sociální práce
  feminist social work
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  předmětové heslo

  předmětové heslo