Výsledky vyhledávání

 1. ekodesign
  udržitelný design
  design udržitelný
  environmentální design
  design environmentální
  permakultura
  cirkulární ekonomika
  udržitelný rozvoj
  obalová technika
  udržitelný rozvoj
  životní cyklus výrobků
  design
  environmentální politika
  ecodesign
  Soubor věcných témat
  (7) - Soubor věcných témat
  (1) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. ekolabeling
  ekologické značení
  značení ekologické
  ekoznačení
  environmentální značení
  značení environmentální
  environmentálně vhodné technologie
  ochranné známky
  vlastní environmentální tvrzení
  environmentální politika
  označování výrobků
  eco-labeling
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (2) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. ekosocialismus
  ekologický socialismus
  ekologická hnutí
  ekologické strany
  environmentální politika
  levice
  politické ideologie
  socialismus
  ecosocialism
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. emisní práva
  práva emisní
  emisní povolení
  povolení emisní
  obchodovatelná emisní povolení
  povolení emisní obchodovatelná
  obchodovatelná emisní práva
  práva emisní obchodovatelná
  emise znečišťujících látek
  environmentální politika
  emissions trading
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (3) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. environmentální daně
  daně environmentální
  ekologické daně
  daně ekologické
  environmentální politika
  environmentální poplatky
  daně
  environmental impact charges
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (7) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. environmentální poplatky
  poplatky environmentální
  ekologické poplatky
  poplatky ekologické
  environmentální daně
  environmentální politika
  poplatky
  environmental fees
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. environmentální spravedlnost
  spravedlnost environmentální
  environmentalismus
  environmentální politika
  sociální spravedlnost
  environmental justice
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (3) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 8. internalizace externalit
  udržitelný rozvoj
  udržitelný rozvoj
  environmentální politika
  externality
  internalization of externalities
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 9. krajinotvorné programy
  programy krajinotvorné
  péče o krajinu
  tvorba krajiny
  environmentální politika
  landscape management programs
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (3) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 10. ochrana životního prostředí
  ochrana prostředí životního
  environmentální žurnalistika
  ekoteologie
  environmentální odpovědnost
  UNEP Saskawa Environment Prize (ocenění)
  ekoterorismus
  environmentální normy
  environmentální politika
  ochrana přírody
  ochránci přírody
  ochránkyně přírody
  ekologické limity těžby
  imisní limity
  integrovaná prevence a omezování znečištění
  ochrana biosféry
  ochrana hydrosféry
  ochrana klimatu
  ochrana ovzduší
  ochrana půdy
  ochrana vod
  posuzování vlivů na životní prostředí
  průmyslová ekologie
  snižování emisí
  péče o životní prostředí
  environmental protection
  Soubor věcných témat
  (1) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (23) - Soubor věcných témat
  (503) - Knihy
  (37) - Videozáznamy
  (1) - Zvukové dokumenty
  (9) - Elektronické zdroje
  (76) - ČLÁNKY
  (15) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (5) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (1) - Souborný záznam integračního zdroje
  (18) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (30) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  předmětové heslo

  předmětové heslo