Výsledky vyhledávání

 1. alternativní a augmentativní komunikace
  komunikace alternativní a augmentativní
  AAK
  VOKS (metoda)
  osoby se zdravotním postižením
  osoby se zdravotním postižením
  nonverbální komunikace
  alternative and augmentative communication
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (3) - Soubor věcných témat
  (29) - Knihy
  (5) - Elektronické zdroje
  (7) - Elektronické knihy pro slabozraké
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. asistenční technologie
  technologie asistenční
  asistivní technologie
  technologie asistivní
  osoby se zdravotním postižením
  osoby se zdravotním postižením
  assistive technology
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  (6) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. autoři se zdravotním postižením
  zdravotně postižení autoři
  autoři postižení zdravotně
  autoři se zrakovým postižením
  osoby se zdravotním postižením
  autoři se zrakovým postižením
  spisovatelé
  osoby se zdravotním postižením
  authors with disabilities
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. balbutici
  koktaví
  osoby se zdravotním postižením
  koktavost
  osoby se zdravotním postižením
  stutterers
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. defektologie
  osoby se zdravotním postižením
  speciální pedagogika
  osoby se zdravotním postižením
  pedagogika
  defectology
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (20) - Knihy
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. děti se zdravotním postižením
  zdravotně postižené děti
  děti zdravotně postižené
  děti s postižením
  handicapované děti
  hendikepované děti
  postižené děti
  děti handicapované
  děti s handicapem
  děti hendikepované
  děti s hendikepem
  děti postižené
  speciálně pedagogická centra
  mládež se zdravotním postižením
  rodiny s dětmi s postižením
  děti s mentálním postižením
  děti s tělesným postižením
  děti se sluchovým postižením
  osoby se zdravotním postižením
  rodiny s dětmi s postižením
  nemocné děti
  speciálně pedagogická centra
  mládež se zdravotním postižením
  děti s kombinovaným postižením
  děti s vadami řeči
  děti s mentálním postižením
  děti se sluchovým postižením
  děti s tělesným postižením
  děti se zrakovým postižením
  děti
  osoby se zdravotním postižením
  children with disabilities
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (2) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (12) - Soubor věcných témat
  (205) - Knihy
  (11) - Videozáznamy
  (4) - Elektronické zdroje
  (11) - Elektronické knihy pro slabozraké
  (17) - ČLÁNKY
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. Evropský rok osob se zdravotním postižením (2003)
  EYPD, 2003
  EROZP, 2003
  European Year of Disabled Persons, 2003
  osoby se zdravotním postižením
  osoby se zdravotním postižením
  významné roky
  European Year of People with Disabilities (2003)
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 8. handicap
  hendikep
  osoby se zdravotním postižením
  jinakost
  psychologie handicapu
  sociální handicap
  osoby se zdravotním postižením
  sociální problémy
  handicap
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (12) - Knihy
  (2) - Videozáznamy
  (2) - ČLÁNKY
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 9. invalidé
  osoby se zdravotním postižením
  invalidita
  osoby se zdravotním postižením
  váleční invalidé
  invalids
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 10. kompenzační cvičení
  cvičení kompenzační
  osoby se zdravotním postižením
  isokinetická cvičení
  kompenzační pomůcky
  rehabilitační cvičení
  zdravotní postižení
  osoby se zdravotním postižením
  tělesná cvičení
  compensatory exercises
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  (79) - Knihy
  (21) - Videozáznamy
  (53) - ČLÁNKY
  předmětové heslo

  předmětové heslo