Výsledky vyhledávání

 1. ekologické limity těžby
  limity těžby
  těžební limity
  těžba nerostných surovin
  ochrana životního prostředí
  ecological mining limits
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (2) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. ekoteologie
  ekologická teologie
  teologie ekologická
  environmentální etika
  environmentální odpovědnost
  ochrana životního prostředí
  svět (náboženství)
  křesťanská teologie
  praktická teologie
  ecotheology
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. ekoterorismus
  ekologický terorismus
  environmentální terorismus
  ekologická hnutí
  ochrana životního prostředí
  ohrožení životního prostředí
  terorismus
  eco-terrorism
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. environmentální normy
  normy environmentální
  environmentální management
  ochrana životního prostředí
  ISO 14000 (normy jakosti)
  normy a standardy
  environmental standards
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. environmentální odpovědnost
  odpovědnost za životní prostředí
  odpovědnost za ekologické škody
  odpovědnost za poškození životního prostředí
  ručení za škody na životním prostředí
  odpovědnost environmentální
  ekoteologie
  environmentální etika
  ochrana životního prostředí
  udržitelný rozvoj
  životní prostředí
  odpovědnost
  společenská odpovědnost firem
  environmental responsibility
  Soubor věcných témat
  (7) - Soubor věcných témat
  (13) - Knihy
  (1) - Videozáznamy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. environmentální politika
  politika environmentální
  ekologická politika
  politika ekologická
  politika životního prostředí
  ekopolitika
  zelená ekonomika
  ekosocialismus
  environmentální daně
  environmentální poplatky
  environmentální spravedlnost
  ochrana životního prostředí
  ekodesign
  ekolabeling
  emisní práva
  internalizace externalit
  krajinotvorné programy
  posuzování životního cyklu
  životní prostředí
  environmental policy
  Soubor věcných témat
  (13) - Soubor věcných témat
  (375) - Knihy
  (2) - Videozáznamy
  (12) - Elektronické zdroje
  (1) - Příloha
  (8) - ČLÁNKY
  (8) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (1) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. environmentální žurnalistika
  žurnalistika environmentální
  ochrana životního prostředí
  životní prostředí
  žurnalistika
  environmental journalism
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 8. imisní limity
  limity imisní
  imise
  koncentrace znečišťujících látek
  ochrana životního prostředí
  ambient air quality standards
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (1) - ČLÁNKY
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 9. integrovaná prevence a omezování znečištění
  IPPC (životní prostředí)
  odpadové hospodářství
  ochrana životního prostředí
  integrated pollution prevention and control
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (3) - Knihy
  (1) - Elektronické zdroje
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 10. ochrana biosféry
  biosféra
  ochrana živé přírody
  genové banky
  ochrana životního prostředí
  biosphere protection
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (1) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo