Výsledky vyhledávání

 1. Bobath koncept
  dětská mozková obrna
  neurorehabilitace
  Bobath concept
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (2) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. motorické poruchy
  pohybové poruchy
  poruchy motoriky
  poruchy motorické
  poruchy pohybové
  poruchy pohybu
  poruchy hybnosti
  metoda MFK (lékařství)
  dětská mozková obrna
  dyspraxie
  hypokineze
  Parkinsonova nemoc
  imobilní pacienti
  motorika člověka
  nemoci pohybového ústrojí
  parkinsonismus
  extrapyramidové dyskinetické poruchy
  ochrnutí
  poruchy chůze
  poruchy extrapyramidového systému
  zdravotní postižení
  movement disorders
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (14) - Soubor věcných témat
  (74) - Knihy
  (4) - Videozáznamy
  (4) - Elektronické zdroje
  (3) - Elektronické knihy
  (2) - Elektronické knihy pro slabozraké
  (7) - ČLÁNKY
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. nemoci mozku
  encefalopatie
  mozkové poruchy
  mitochondrialní encefalopatie
  echoencefalografie
  elektroencefalografie
  mozek
  Alzheimerova choroba
  Parkinsonova nemoc
  cerebrovaskulární nemoci
  chorea
  chronická toxická encefalopatie
  dětská mozková obrna
  encefalitida
  epilepsie
  epileptózy
  hydrocefalus
  mozková ischemie
  mozkové nádory
  oběhové poruchy mozku
  poruchy mozkových funkcí
  transmisibilní spongiformní encefalopatie
  nemoci centrálního nervového systému
  brain diseases
  Soubor věcných témat
  (20) - Soubor věcných témat
  (57) - Knihy
  (7) - Videozáznamy
  (1) - Elektronické zdroje
  (4) - Elektronické knihy
  (1) - ČLÁNKY
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. nemoci u dětí
  nemoci dětí
  dětské nemoci
  nemoci dětské
  Perthesova choroba
  juvenilní revmatoidní artritida
  děti
  dětské infekční nemoci
  dětské úrazy
  pediatrie
  akutní onemocnění u dětí
  dětská mozková obrna
  neprospívání (syndrom)
  nemoci
  diseases of children
  Soubor věcných témat
  (10) - Soubor věcných témat
  (44) - Knihy
  (6) - Elektronické knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. vývojové poruchy
  poruchy vývojové
  opožděná puberta
  Angelmanův syndrom
  Rettův syndrom
  dětská mozková obrna
  dětská mozková obrna
  dyspraxie
  vývojová toxikologie
  vývojové anomálie
  genitální dysgeneze
  gonadální dysgeneze
  mentální retardace
  poruchy sexuální diferenciace
  velofaryngeální insuficience
  vývojová fonologická porucha
  vývojová verbální dyspraxie
  developmental disorders
  Soubor věcných témat
  (14) - Soubor věcných témat
  (50) - Knihy
  (5) - Videozáznamy
  (2) - ČLÁNKY
  předmětové heslo

  předmětové heslo