Výsledky vyhledávání

 1. diachronní lingvistika
  lingvistika diachronní
  historická lingvistika
  komparativní lingvistika
  mladogramatismus
  lingvistika
  diachronic linguistics
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (8) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. jazykové vlivy
  vlivy jazykové
  jazykové vlivy (rumunské)
  jazykové vlivy (nizozemské)
  jazykové vlivy (germánské)
  jazykové vlivy (baltské)
  jazykové vlivy (ruské)
  jazykové vlivy (semitské)
  jazykové vlivy (semitské)
  jazykové vlivy (italské)
  jazykové vlivy (japonské)
  jazykové vlivy (litevské)
  jazykové vlivy (japonské)
  kulturní vlivy
  amerikanizace
  germanizace
  jazykové vlivy (africké)
  jazykové vlivy (albánské)
  jazykové vlivy (anglické)
  jazykové vlivy (arabské)
  jazykové vlivy (bosenské)
  jazykové vlivy (bulharské)
  jazykové vlivy (běloruské)
  jazykové vlivy (chatijské)
  jazykové vlivy (chorvatské)
  jazykové vlivy (církevněslovanské)
  jazykové vlivy (dánské)
  jazykové vlivy (francouzské)
  jazykové vlivy (hebrejské)
  jazykové vlivy (indoevropské)
  jazykové vlivy (jidiš)
  jazykové vlivy (keltské)
  jazykové vlivy (latinské)
  jazykové vlivy (lužickosrbské)
  jazykové vlivy (makedonské)
  jazykové vlivy (maďarské)
  jazykové vlivy (německé)
  jazykové vlivy (perské)
  jazykové vlivy (polské)
  jazykové vlivy (portugalské)
  jazykové vlivy (romské)
  jazykové vlivy (románské)
  jazykové vlivy (rusínské)
  jazykové vlivy (skandinávské)
  jazykové vlivy (slovanské)
  jazykové vlivy (slovenské)
  jazykové vlivy (slovinské)
  jazykové vlivy (srbské)
  jazykové vlivy (staroslověnské)
  jazykové vlivy (thrácké)
  jazykové vlivy (turecké)
  jazykové vlivy (ukrajinské)
  jazykové vlivy (íránské)
  jazykové vlivy (české)
  jazykové vlivy (řecké)
  jazykové vlivy (španělské)
  rusifikace
  sovětizace
  komparativní lingvistika
  language influence
  Soubor věcných témat
  (55) - Soubor věcných témat
  (22) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. komparativní mluvnice
  mluvnice komparativní
  komparativní gramatika
  gramatika komparativní
  srovnávací mluvnice
  mluvnice srovnávací
  komparativní lingvistika
  mluvnice
  comparative grammar
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (75) - Knihy
  (1) - Elektronické knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. kontrastivní lingvistika
  lingvistika kontrastivní
  konfrontační lingvistika
  lingvistika konfrontační
  jazyková výuka
  komparativní lingvistika
  překlady
  lingvistika
  contrastive linguistics
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (22) - Knihy
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. lingvistika
  jazykověda
  obecná lingvistika
  lingvistika obecná
  genderová lingvistika
  jazyky
  lingvistky
  lingvisté
  analogie (lingvistika)
  aplikovaná lingvistika
  diachronní lingvistika
  distinktivní rys (lingvistika)
  dějiny lingvistiky
  feministická lingvistika
  filozofie jazyka
  fonetika
  fonologie
  generativní lingvistika
  genetická klasifikace jazyků
  geografická lingvistika
  gramatologie
  historická lingvistika
  inkorporace (lingvistika)
  jazyk
  kategorizace (lingvistika)
  kognitivní lingvistika
  komparativní lingvistika
  kontext (lingvistika)
  kontrastivní lingvistika
  korpusová lingvistika
  lexikografie
  lexikologie
  linearita (lingvistika)
  matematická lingvistika
  mluvnice
  negace (lingvistika)
  obtížná slova
  polyfunkčnost (lingvistika)
  počítačová lingvistika
  pragmatika
  principy a parametry (lingvistika)
  příznakovost (lingvistika)
  redukce (lingvistika)
  segmentace (lingvistika)
  strukturní lingvistika
  střídání kódů (lingvistika)
  synkretismus (lingvistika)
  syntagmatika
  sémantika
  teorie jazyka
  textová lingvistika
  typologie (lingvistika)
  linguistics
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (7) - t100i
  (82) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (9) - t100r
  (1) - Soubor jmen akcí
  (47) - Soubor věcných témat
  (1000+) - Knihy
  (1) - Videozáznamy
  (9) - Zvukové dokumenty
  (14) - Elektronické zdroje
  (7) - Elektronické knihy
  (40) - ČLÁNKY
  (73) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (100) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (122) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. srovnávací fonologie
  fonologie srovnávací
  komparativní fonologie
  fonologie komparativní
  fonologie
  komparativní lingvistika
  comparative phonology
  Soubor věcných témat
  předmětové heslo

  předmětové heslo