Výsledky vyhledávání

 1. etnické konflikty
  konflikty etnické
  národnostní konflikty
  etnický terorismus
  etnické čistky
  sociální konflikty
  regionální konflikty
  etnické vztahy
  konflikty
  ethnic conflicts
  Soubor věcných témat
  (7) - Soubor věcných témat
  (56) - Knihy
  (2) - Videozáznamy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. generační konflikty
  konflikty generační
  mezigenerační konflikty
  konflikty mezigenerační
  generační rozdíly
  mezigenerační vztahy
  generace
  konflikty
  generational conflicts
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (1) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. interpersonální konflikty
  mezilidské konflikty
  konflikty interpersonální
  konflikty mezilidské
  rodinné konflikty
  interpersonální vztahy
  mediace
  balintovské skupiny
  konflikty
  interpersonal conflicts
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (34) - Knihy
  (2) - Videozáznamy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. konflikt zájmů
  střet zájmů
  konflikty
  neslučitelnost funkcí
  veřejná správa
  conflict of interests
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (7) - Knihy
  (14) - ČLÁNKY
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. konfliktní linie (politologie)
  teorie konfliktních linií
  teorie štěpných linií
  teorie cleavages
  štěpné linie (politologie)
  cleavages (politologie)
  politologie
  stranické systémy
  volební chování
  konflikty
  politické teorie
  sociologie politiky
  cleavages (political science)
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  (2) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. kulturní konflikt
  konflikt kulturní
  konflikty
  sociologie kultury
  cultural conflict
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (14) - Knihy
  (1) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. management konfliktů
  řízení konfliktů
  pracovní konflikty
  urovnání konfliktů
  řešení konfliktů
  nenásilná komunikace
  rodinná mediace
  facilitace
  mírový proces
  pracovní vztahy
  řešení problémů
  konflikty
  management
  conflict management
  Soubor věcných témat
  (8) - Soubor věcných témat
  (54) - Knihy
  (2) - Videozáznamy
  (3) - ČLÁNKY
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 8. mezinárodní konflikty
  konflikty mezinárodní
  pohraniční konflikty
  vojenská intervence
  války
  konflikty
  international conflicts
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (95) - Knihy
  (4) - Videozáznamy
  (3) - ČLÁNKY
  (4) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 9. náboženské konflikty
  konflikty náboženské
  hidžra
  náboženské války
  konflikty
  religious conflicts
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (36) - Knihy
  (3) - Videozáznamy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 10. národnostní konflikty
  konflikty národnostní
  národnostní menšiny
  národnostní otázka
  národnostní otázka
  etnické konflikty
  národnosti
  konflikty
  national conflicts
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (1) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo