Výsledky vyhledávání

 1. administrativní knihovny
  knihovny administrativní
  knihovny
  malé knihovny
  administrative libraries
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. akademické knihovny
  knihovny akademické
  knihovny akademie věd
  vysokoškolské knihovny
  knihovny
  knihovny institucí
  academic libraries
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (4) - Knihy
  (1) - ČLÁNKY
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. artotéky
  knihovny
  mediatéky
  informační instituce
  artotheks
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. činnost knihoven
  funkce knihoven
  povinný výtisk
  výkonnost knihoven
  průzkum uživatelů
  knihovny
  activities of libraries
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (2) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. čítárny
  studovny
  knihovny
  reading rooms
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. dějiny knihoven
  knihovny dějiny
  dějiny knihovnictví
  knihovny
  history of libraries
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (21) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. depozitní knihovny
  knihovny depozitní
  knihovní depozitáře
  depozitáře knihovní
  knihovny
  deposit libraries
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 8. evidence knihoven
  registrace knihoven
  knihovny
  registration of libraries
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 9. financování knihoven
  knihovny
  financování institucí a organizací
  financing of libraries
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (2) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 10. fonotéky
  zvukové knihovny
  hudební knihovny
  mediatéky
  zvukové záznamy
  knihovny
  sound recording libraries
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  předmětové heslo

  předmětové heslo