Výsledky vyhledávání

 1. buddhistické kláštery
  kláštery buddhistické
  šintoistické kláštery
  hinduistické kláštery
  křesťanské kláštery
  lesní mniši
  kláštery
  Buddhist monasteries
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (9) - Knihy
  (3) - Videozáznamy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. církevní stavby
  stavby církevní
  bekináže
  církevní architektura
  církevní budovy
  patrocinia
  kapituly
  kaple
  kláštery
  kostely
  sakrální stavby
  church buildings
  Soubor věcných témat
  (8) - Soubor věcných témat
  (54) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. hinduistické kláštery
  kláštery hinduistické
  šintoistické kláštery
  buddhistické kláštery
  křesťanské kláštery
  kláštery
  Hindu monasteries
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. klášterní lékárny
  lékárny klášterní
  historické lékárny
  kláštery
  lékárny
  monastic pharmacies
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. klášterní zahrady
  historické zahrady
  kláštery
  zahrady
  monastic gardens
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. křesťanské kláštery
  kláštery křesťanské
  konventy (kláštery)
  kláštery redemptoristů
  šintoistické kláštery
  buddhistické kláštery
  hinduistické kláštery
  augustiniánské kláštery
  benediktinské kláštery
  cisterciácké kláštery
  dominikánské kláštery
  dvojité kláštery
  františkánské kláštery
  kapucínské kláštery
  karmelitánské kláštery
  kartuziánské kláštery
  kláštery benediktinek
  kláštery brigitinek
  kláštery cisterciaček
  kláštery dominikánek
  kláštery kamaldulů
  kláštery klarisek
  kláštery křižovníků
  kláštery mariánů
  kláštery servitů
  kláštery voršilek
  minoritské kláštery
  monastýry
  opatství
  paulánské kláštery
  piaristické kláštery
  premonstrátské kláštery
  trapistické kláštery
  kláštery
  Christian monasteries
  Soubor věcných témat
  (30) - Soubor věcných témat
  (45) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. piaristické kláštery
  kláštery piaristické
  křesťanské kláštery
  piaristé
  kláštery
  piarist monasteries
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 8. rušení klášterů
  kláštery
  dissolution of the monasteries
  Soubor věcných témat
  (1) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 9. skalní kláštery
  kláštery skalní
  skalní stavby
  kláštery
  rock monasteries
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 10. šintoistické kláštery
  kláštery šintoistické
  buddhistické kláštery
  hinduistické kláštery
  křesťanské kláštery
  kláštery
  Shinto monasteries
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  předmětové heslo

  předmětové heslo