Výsledky vyhledávání

 1. atmosférické katastrofy
  katastrofy atmosférické
  meteorologické katastrofy
  katastrofy meteorologické
  atmosférické poruchy
  krupobití
  tornáda
  tropické cyklóny
  vichřice
  přírodní katastrofy
  atmospheric disasters
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. ekologické disturbance
  disturbance ekologické
  disturbance (ekologie)
  ekologické škody
  přírodní katastrofy
  synekologie
  ecological disturbances
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (2) - Knihy
  (1) - Elektronické zdroje
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. geologické katastrofy
  katastrofy geologické
  laviny
  sopečné erupce
  geologická rizika
  sesuvy půdy
  zemětřesení
  přírodní katastrofy
  geological disasters
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  (4) - Knihy
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. katastrofy
  pohromy
  katastrofa na stadionu Hillsborough (1989 : Sheffield, Anglie)
  oběti katastrof
  halifaxský výbuch, 1917
  medicína katastrof
  odstraňování následků katastrof
  prevence katastrof
  dějiny katastrof
  námořní katastrofy
  přírodní katastrofy
  technické havárie
  disasters
  Soubor věcných témat
  (10) - Soubor věcných témat
  (58) - Knihy
  (11) - Videozáznamy
  (1) - Elektronické knihy
  (2) - ČLÁNKY
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. lesní požáry
  požáry lesní
  lesnictví
  přírodní katastrofy
  forest fires
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (1) - Videozáznamy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. povodně
  záplavy
  potopa světa
  povodňové oblasti
  povodňové škody
  protipovodňová ochrana
  bleskové povodně
  povodňové vlny
  přírodní katastrofy
  floods
  Soubor věcných témat
  (7) - Soubor věcných témat
  (55) - Knihy
  (10) - Videozáznamy
  (3) - Elektronické zdroje
  (3) - ČLÁNKY
  (2) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. srážky vesmírných těles
  srážky kosmických těles
  kosmické katastrofy
  astrofyzika
  kosmogonie
  přírodní katastrofy
  cosmic collisions
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 8. 8.sucha

  sucha
  nedostatek vody
  desertifikace
  počasí
  abiotické faktory
  meteorologické jevy
  přírodní katastrofy
  dry atmosphere
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  (5) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 9. tsunami
  cunami
  zemětřesení
  mořské vlny
  přírodní katastrofy
  tsunamis
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (3) - Knihy
  (3) - Videozáznamy
  (1) - Elektronické zdroje
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 10. zemětřesení
  Richterova stupnice
  předpověď zemětřesení
  seizmické oblasti
  seizmologie
  tsunami
  geologické katastrofy
  přírodní katastrofy
  earthquake
  Soubor věcných témat
  (7) - Soubor věcných témat
  (13) - Knihy
  (2) - Videozáznamy
  (2) - Elektronické zdroje
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  předmětové heslo

  předmětové heslo