Výsledky vyhledávání

 1. dějiny katastrof
  katastrofy dějiny
  katastrofy
  history of disasters
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. halifaxský výbuch, 1917
  výbuch v Halifaxu, 1917
  exploze v Halifaxu, 1917
  Halifax, výbuch, 1917
  Halifax, exploze, 1917
  katastrofy
  Halifax (Nové Skotsko)
  Halifax Explosion, 1917
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. katastrofa na stadionu Hillsborough (1989 : Sheffield, Anglie)
  fotbalové stadiony
  fotbaloví diváci
  hromadné chování
  katastrofy
  Hillsborough Stadium disaster (1989 : Sheffield, England)
  Soubor věcných témat
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. medicína katastrof
  lékařství katastrof
  urgentní medicína
  katastrofy
  lékařství
  disaster medicine
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (7) - Knihy
  (1) - Elektronické knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. námořní katastrofy
  katastrofy námořní
  ztroskotání lodí
  námořní doprava
  katastrofy
  marine accidents
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. oběti katastrof
  oběti hor
  katastrofy
  victims of disasters
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. odstraňování následků katastrof
  likvidace následků katastrof
  katastrofy
  likvidace ropných havárií
  disaster recovery
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (6) - Knihy
  (1) - Videozáznamy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 8. prevence katastrof
  katastrofy
  prevention of disasters
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  (17) - Knihy
  (1) - Elektronické zdroje
  (1) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 9. přírodní katastrofy
  katastrofy přírodní
  živelní pohromy
  pohromy živelní
  atmosférické katastrofy
  kosmické katastrofy
  ekologické disturbance
  geologické katastrofy
  lesní požáry
  povodně
  srážky vesmírných těles
  sucha
  tsunami
  zemětřesení
  katastrofy
  natural disasters
  Soubor věcných témat
  (10) - Soubor věcných témat
  (72) - Knihy
  (6) - Videozáznamy
  (4) - Elektronické zdroje
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 10. technické havárie
  havárie technické
  průmyslové havárie
  havárie průmyslové
  technické katastrofy
  katastrofy technické
  ekologické havárie
  kosmické havárie
  důlní nehody
  jaderné havárie
  ropné havárie
  únik nebezpečných látek
  katastrofy
  industrial accidents
  Soubor věcných témat
  (7) - Soubor věcných témat
  (8) - Knihy
  (1) - Videozáznamy
  předmětové heslo

  předmětové heslo