Výsledky vyhledávání

 1. biblická interpretace
  interpretace biblická
  interpretace Koránu
  interpretace posvátných textů
  biblické komentáře
  blahoslavenství
  interpretace a přijetí literárního díla
  midráše
  biblistika
  Biblical interpretation
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  (214) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. interpretace Koránu
  biblická interpretace
  interpretace a přijetí literárního díla
  interpretace posvátných textů
  učení islámu
  interpretation of Koran
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (4) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. interpretace textů
  hermeneutika
  sémantika
  textová analýza
  interpretace a přijetí literárního díla
  interpretace posvátných textů
  vědecká metodologie
  interpretation of texts
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  (39) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. kulturní materialismus
  materialismus kulturní
  interpretace a přijetí literárního díla
  dialektický materialismus
  literatura a filozofie
  marxismus
  kulturní antropologie
  kulturální studia
  cultural materialism
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  (2) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. literárněvědné rozbory
  rozbory literárněvědné
  interpretace a přijetí literárního díla
  literární věda
  literary criticism and history
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (797) - Knihy
  (4) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (4) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. nová kritika
  new criticism
  interpretace a přijetí literárního díla
  literární kritika
  literární teorie
  literární věda
  new criticism
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (1) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. nový historismus
  historismus nový
  interpretace a přijetí literárního díla
  literární věda
  new historicism
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (2) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo