Výsledky vyhledávání

 1. atavismus
  atavistické chování
  chování atavistické
  dědičnost
  evoluce lidského chování
  genetická informace
  evoluce (biologie)
  fylogeneze
  lidské chování
  variabilita (biologie)
  atavism
  Soubor věcných témat
  (7) - Soubor věcných témat
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. bioinformatika
  navrhování léčiv
  biologické systémy
  eniologie
  eniologie
  biokybernetika
  genetická informace
  aplikovaná informatika
  bioinformatics
  Soubor věcných témat
  (5) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (1) - t100r
  (6) - Soubor věcných témat
  (66) - Knihy
  (7) - Elektronické zdroje
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. DNA (nukleová kyselina)
  DNA
  DNK (nukleová kyselina)
  deoxyribonukleová kyselina
  replikace DNA
  databáze DNA
  dědičnost
  genetická informace
  genomika
  genová exprese
  geny
  sekvenování DNA
  tRNA (nukleová kyselina)
  plazmidy
  struktura DNA
  nukleové kyseliny
  deoxyribonucleic acid
  Soubor věcných témat
  (12) - Soubor věcných témat
  (128) - Knihy
  (10) - Videozáznamy
  (9) - Elektronické zdroje
  (3) - ČLÁNKY
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. epigenetika
  ekologická genetika
  genetická informace
  genová exprese
  genetika
  epigenetics
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (5) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. genetická transkripce
  přepis genetické informace
  transkripce genetická
  genetický kód
  regulační proteiny
  regulační proteiny
  genetická informace
  RNA interference
  molekulární genetika
  genetic transcription
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (2) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. genetické inženýrství
  inženýrství genetické
  bílkoviny
  geneticky modifikované organismy
  geneticky modifikované potraviny
  genetická informace
  genetická rekombinace
  genové inženýrství
  syntetická biologie
  zárodečná plazma
  klonování
  proteinové inženýrství
  transgenoze
  virové vektory
  biotechnologie
  genetika
  genetic engineering
  Soubor věcných témat
  (1) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (14) - Soubor věcných témat
  (62) - Knihy
  (4) - Videozáznamy
  (4) - Elektronické zdroje
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. genetické mapování
  genetické mapy
  mapy genetické
  mapy chromozomové
  mapování genetické
  chromozomové mapy
  chromozomy
  genetická informace
  geny
  gene mapping
  Soubor věcných témat
  (1) - t100i
  (3) - Soubor věcných témat
  (4) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 8. genetický kód
  kód genetický
  genetická informace
  geny
  struktura DNA
  genetická transkripce
  proteosyntéza
  molekulární genetika
  genetic code
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  (4) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 9. genomika
  fenogenomika
  metalomika
  personalizovaná medicína
  ekologická genomika
  DNA (nukleová kyselina)
  farmakogenomika
  genetická informace
  genom
  proteomika
  metagenomika
  molekulární genetika
  genomics
  Soubor věcných témat
  (2) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (11) - Soubor věcných témat
  (38) - Knihy
  (7) - Elektronické zdroje
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 10. genová exprese
  exprese genů
  exprese genová
  epigenetika
  DNA (nukleová kyselina)
  dědičnost
  genetická informace
  geny
  genetika
  gene expression
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  (25) - Knihy
  (1) - Elektronické zdroje
  předmětové heslo

  předmětové heslo