Výsledky vyhledávání

 1. antionkogeny
  tumor-suprimující geny
  tumor-supresorové geny
  recesivní onkogeny
  karcinogeneze
  maligní nádory
  onkogeny
  geny
  antioncogenes
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. dědičnost
  atavismus
  telegonie
  DNA (nukleová kyselina)
  Mendelovy zákony
  chromozomy
  genetika
  genom
  genová exprese
  geny
  mendelismus
  plazmidy
  variabilita (biologie)
  zárodečná plazma
  genotyp
  heredity
  Soubor věcných témat
  (14) - Soubor věcných témat
  (34) - Knihy
  (2) - Videozáznamy
  (1) - Elektronické zdroje
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. DNA (nukleová kyselina)
  DNA
  DNK (nukleová kyselina)
  deoxyribonukleová kyselina
  replikace DNA
  databáze DNA
  dědičnost
  genetická informace
  genomika
  genová exprese
  geny
  sekvenování DNA
  tRNA (nukleová kyselina)
  plazmidy
  struktura DNA
  nukleové kyseliny
  deoxyribonucleic acid
  Soubor věcných témat
  (12) - Soubor věcných témat
  (128) - Knihy
  (10) - Videozáznamy
  (9) - Elektronické zdroje
  (3) - ČLÁNKY
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. farmakogenetika
  farmakogenomika
  geny
  farmakologie
  pharmacogenetics
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (5) - Knihy
  (1) - Elektronické zdroje
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. genetické mapování
  genetické mapy
  mapy genetické
  mapy chromozomové
  mapování genetické
  chromozomové mapy
  chromozomy
  genetická informace
  geny
  gene mapping
  Soubor věcných témat
  (1) - t100i
  (3) - Soubor věcných témat
  (4) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. genetický kód
  kód genetický
  genetická informace
  geny
  struktura DNA
  genetická transkripce
  proteosyntéza
  molekulární genetika
  genetic code
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  (4) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. genetika
  epigenetika
  chromozomy
  dědičnost
  genetici
  genetická data
  genetická toxikologie
  genetický výzkum
  genetičky
  genotyp
  geny
  variabilita (biologie)
  behaviorální genetika
  cytogenetika
  ekologická genetika
  eugenika
  evoluční genetika
  fenotyp
  forenzní genetika
  genetická rekombinace
  genetické inženýrství
  genetické metody
  genetické zdroje
  genetika mikroorganismů
  genetika rostlin
  genetika člověka
  genetika živočichů
  genofondy
  genová exprese
  genové inženýrství
  imunogenetika
  lékařská genetika
  mendelismus
  molekulární genetika
  mutace (biologie)
  neurogenetika
  obecná genetika
  populační genetika
  veterinární genetika
  vývojová genetika
  biologie
  genetics
  Soubor věcných témat
  (6) - t100i
  (7) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (41) - Soubor věcných témat
  (1) - t150r
  (319) - Knihy
  (8) - Videozáznamy
  (9) - Elektronické zdroje
  (7) - ČLÁNKY
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (14) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (135) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 8. genofondy
  genové fondy
  biologické druhy
  genetické zdroje
  genové banky
  geny
  ochrana živé přírody
  fytogenofond
  genetika
  přírodní zdroje
  genofunds
  Soubor věcných témat
  (8) - Soubor věcných témat
  (13) - Knihy
  (5) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 9. 9.genom

  genom
  rostlinný genom
  chromozomy
  dědičnost
  geny
  genomika
  genotyp
  lidský genom
  genome
  Soubor věcných témat
  (7) - Soubor věcných témat
  (27) - Knihy
  (4) - Elektronické zdroje
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 10. 10.genotyp

  genotyp
  chimérismus
  homozygotnost
  genetika
  geny
  genom
  fenotyp
  dědičnost
  genotype
  Soubor věcných témat
  (7) - Soubor věcných témat
  (1) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo