Výsledky vyhledávání

 1. 1.fyzika

  fyzika
  filozofie fyziky
  fyzici
  fyzikální olympiáda
  fyzikální pokusy
  fyzikální soutěže
  fyzičky
  akustika
  aplikovaná fyzika
  chemická fyzika
  dějiny fyziky
  elektrodynamika
  elektrostatika
  experimentální fyzika
  fyzika kondenzované hmoty
  fyzika kovů
  fyzika nízkých teplot
  fyzika pevných látek
  fyzika plazmatu
  fyzika vysokých teplot
  fyzika vysokých tlaků
  fyzikální jednotky
  fyzikální rovnice
  fyzikální teorie
  fyzikální veličiny
  fyzikální vzorce
  kritické jevy (fyzika)
  kryogenika
  kvantová fyzika
  lékařská fyzika
  makromolekulární fyzika
  matematická fyzika
  mechanika
  mikrofyzika
  moderní fyzika
  obecná fyzika
  optika
  počítačová fyzika
  radiofyzika
  radiologická fyzika
  stavební fyzika
  teoretická fyzika
  termika
  termometrie
  vakuová fyzika
  přírodní vědy
  physics
  Soubor věcných témat
  (2) - t100i
  (16) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (45) - Soubor věcných témat
  (7) - t150r
  (804) - Knihy
  (12) - Videozáznamy
  (7) - Elektronické zdroje
  (1) - ČLÁNKY
  (13) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (37) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (1) - ***nezarazeno***
  (77) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. kvantová mechanika
  mechanika kvantová
  kvantová dynamika
  dynamika kvantová
  vlnová mechanika
  mechanika vlnová
  Greenovy funkce
  Hamiltonův princip
  SQUID (měřicí přístroje)
  fyzika kondenzované hmoty
  kvantové počítače
  statistická termodynamika
  supravodivost
  Josephsonův jev
  Schrödingerova rovnice
  kvantové harmonické oscilátory
  problém mnoha těles
  kvantová teorie
  quantum mechanics
  Soubor věcných témat
  (12) - Soubor věcných témat
  (135) - Knihy
  (1) - Videozáznamy
  (1) - Elektronické zdroje
  (1) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. kvantové kapaliny
  kapaliny kvantové
  fyzika kondenzované hmoty
  quantum liquids
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. statistická termodynamika
  termodynamika statistická
  fyzika kondenzované hmoty
  kvantová mechanika
  statistika
  statistická mechanika
  termodynamika
  statistical thermodynamics
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (16) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo