Výsledky vyhledávání

 1. asistovaná sebevražda
  sebevražda asistovaná
  eutanazie
  lékařská etika
  sebevraždy
  assisted suicide
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (3) - Knihy
  (4) - ČLÁNKY
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. bioetika
  veterinární etika
  lékařská etika
  etika
  bioethics
  Soubor věcných témat
  (1) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (3) - Soubor věcných témat
  (105) - Knihy
  (1) - Elektronické zdroje
  (1) - Elektronické knihy
  (1) - ČLÁNKY
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. 3.etika

  etika
  morální filozofie
  filozofie morální
  existenciální etika
  etika existenciální
  egoismus
  pohrdání
  metaetika
  princip dvojího účinku
  princip dvojího účinku
  přísaha
  etici
  reflexe (filozofie)
  zkaženost (etika)
  politická etika
  preskriptivní etika
  preskriptivní etika
  etické kodexy
  geoetika
  morálka
  praktická filozofie
  aplikovaná etika
  bioetika
  blaženost
  buddhistická etika
  cynismus
  dobro
  dokonalost
  dějiny etiky
  důstojnost
  environmentální etika
  etika médií
  etika povolání
  etika veřejné správy
  feministická etika
  hedonismus
  hinduistická etika
  hospodářská etika
  humanistická etika
  humanita
  individualismus
  islámská etika
  konsekvencialismus
  křesťanská etika
  lidská důstojnost
  lékařská etika
  náboženská etika
  občanská etika
  odpuštění
  omluva
  pokrytectví
  prostota
  reflexe (filozofie)
  sexuální etika
  situační etika
  slib
  sociální etika
  solidarita
  soucit
  srovnávací etika
  svědomí
  trest
  universalismus (etika)
  užitečnost
  vojenská etika
  zdvořilost
  zlaté pravidlo
  zlo
  zrada
  úcta
  čest
  člověk a zvíře
  židovská etika
  ethics
  Soubor věcných témat
  (1) - t100i
  (4) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (1) - Soubor jmen korporací
  (63) - Soubor věcných témat
  (872) - Knihy
  (1) - Seriály
  (6) - Videozáznamy
  (2) - Elektronické zdroje
  (12) - ČLÁNKY
  (5) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (1) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (5) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (19) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. eutanazie
  veterinární eutanazie
  geronticida
  asistovaná sebevražda
  smrt
  lékařská etika
  euthanasia
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor jmen korporací
  (5) - Soubor věcných témat
  (50) - Knihy
  (2) - Videozáznamy
  (11) - ČLÁNKY
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (6) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. iatrogenie
  iatropatogenie
  sororigenie
  iatrogenní nemoci
  lékař a pacient
  lékaři
  lékařská etika
  psychologie zdraví
  poškození zdraví
  iatrogeny
  Soubor věcných témat
  (7) - Soubor věcných témat
  (2) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. lékař a pacient
  pacient a lékař
  iatrogenie
  iatrogenní nemoci
  lékařská etika
  lékařské konzultace
  lékařské tajemství
  zdravotnické právo
  lékaři
  pacienti
  physician and patient
  Soubor věcných témat
  (8) - Soubor věcných témat
  (84) - Knihy
  (4) - Videozáznamy
  (7) - Elektronické knihy
  (1) - Elektronické knihy pro slabozraké
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. lékařská psychologie
  zdravotnická psychologie
  psychologie zdravotnická
  psychologie lékařská
  klinická psychologie
  lékařská etika
  psychologie
  lékařství
  medical psychology
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (51) - Knihy
  (1) - Elektronické knihy
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 8. lékařské tajemství
  tajemství lékařské
  lékař a pacient
  lékařská etika
  medical confidentiality
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 9. lékařství
  medicína
  simulační medicína
  starověké lékařství
  Medline
  biomedicína
  filozofie medicíny
  kazuistiky (lékařství)
  lékaři
  lékařky
  lékařská biotechnologie
  lékařská geografie
  lékařská terminologie
  lékařské fakulty
  lékařské knihovny
  lékařské objevy
  lékařské omyly
  lékařské společnosti
  lékařský výzkum
  lékařství a křesťanství
  medici
  zdravotnické právo
  zdravověda
  ženy v lékařství
  algeziologie
  alternativní medicína
  andrologie
  anesteziologie
  antické lékařství
  arabské lékařství
  audiologie
  cestovní lékařství
  dermatovenerologie
  dietologie
  dopravní medicína
  dorostové lékařství
  dějiny lékařství
  egyptské lékařství
  endokrinologie
  epidemiologie
  estetická medicína
  evoluční medicína
  experimentální medicína
  fyzikální lékařství
  geografické lékařství
  geriatrie
  gerontologie
  gynekologie
  hematologie
  horská medicína
  hygiena
  hyperbarická medicína
  infektologie
  intenzivní medicína
  kosmická medicína
  laserová medicína
  literatura a lékařství
  lékařská antropologie
  lékařská biofyzika
  lékařská biologie
  lékařská etika
  lékařská fyzika
  lékařská fyziologie
  lékařská genetika
  lékařská geologie
  lékařská informatika
  lékařská kosmetika
  lékařská kybernetika
  lékařská mikrobiologie
  lékařská parazitologie
  lékařská propedeutika
  lékařská psychologie
  lékařské prognózy
  lékařství a náboženství
  mamologie
  manuální medicína
  medicína katastrof
  medicína založená na důkazech
  molekulární medicína
  myologie
  nanomedicína
  nozologie
  nukleární medicína
  oftalmologie
  orientální lékařství
  otorinolaryngologie
  paliativní medicína
  pastorální medicína
  patologie
  pediatrie
  personalizovaná medicína
  plazmová medicína
  podiatrie
  popáleninová medicína
  posudkové lékařství
  pracovní lékařství
  praktické lékařství
  právo a lékařství
  regenerační medicína
  rehabilitační lékařství
  rentgenologie
  reprodukční medicína
  revizní lékařství
  sexuologie
  sociální lékařství
  středověké lékařství
  telemedicína
  toxikologie
  tradiční medicína
  transfuziologie
  transplantologie
  tělovýchovné lékařství
  urgentní medicína
  všeobecné lékařství
  řecké antické lékařství
  aplikované vědy
  medicine
  Soubor věcných témat
  (3) - t100i
  (8) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (1) - t110n
  (112) - Soubor věcných témat
  (19) - t150r
  (716) - Knihy
  (17) - Videozáznamy
  (3) - Zvukové dokumenty
  (7) - Elektronické zdroje
  (7) - Elektronické knihy
  (12) - ČLÁNKY
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (81) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (227) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 10. ošetřovatelská etika
  etika v ošetřovatelství
  etika ošetřovatelská
  lékařská etika
  zdravotnická etika
  nursing ethics
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (22) - Knihy
  (1) - Elektronické knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo