Výsledky vyhledávání

 1. databáze DNA
  DNA databáze
  DNA (nukleová kyselina)
  genetická daktyloskopie
  identifikace osob
  databáze
  DNA databases
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (3) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. dědičnost
  atavismus
  telegonie
  DNA (nukleová kyselina)
  Mendelovy zákony
  chromozomy
  genetika
  genom
  genová exprese
  geny
  mendelismus
  plazmidy
  variabilita (biologie)
  zárodečná plazma
  genotyp
  heredity
  Soubor věcných témat
  (14) - Soubor věcných témat
  (33) - Knihy
  (2) - Videozáznamy
  (1) - Elektronické zdroje
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. genetická informace
  dědičná informace
  informace dědičná
  informace genetická
  replikace DNA
  epigenetika
  atavismus
  DNA (nukleová kyselina)
  RNA (nukleové kyseliny)
  chromozomy
  genetická transkripce
  genetické inženýrství
  genetické mapování
  genetický kód
  genomika
  genová exprese
  genová terapie
  plazmidy
  bioinformatika
  molekulární genetika
  genetic information
  Soubor věcných témat
  (16) - Soubor věcných témat
  (12) - Knihy
  (1) - Videozáznamy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. genomika
  metalomika
  personalizovaná medicína
  ekologická genomika
  DNA (nukleová kyselina)
  farmakogenomika
  genetická informace
  genom
  proteomika
  metagenomika
  molekulární genetika
  genomics
  Soubor věcných témat
  (2) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (11) - Soubor věcných témat
  (35) - Knihy
  (7) - Elektronické zdroje
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. genová exprese
  exprese genů
  exprese genová
  epigenetika
  DNA (nukleová kyselina)
  dědičnost
  genetická informace
  geny
  genetika
  gene expression
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  (24) - Knihy
  (1) - Elektronické zdroje
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. 6.geny

  geny
  homozygotnost
  DNA (nukleová kyselina)
  RNA (nukleové kyseliny)
  dědičnost
  farmakogenetika
  genetický kód
  genetika
  genofondy
  genom
  genotyp
  genová exprese
  genová terapie
  genové inženýrství
  mutace (biologie)
  umlčování genů
  antionkogeny
  genetické mapování
  leptinový gen
  onkogeny
  genes
  Soubor věcných témat
  (19) - Soubor věcných témat
  (49) - Knihy
  (5) - Videozáznamy
  (1) - ČLÁNKY
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. nukleové kyseliny
  kyseliny nukleové
  molekulární genetika
  nukleosidy
  nukleotidy
  rentgenová krystalografie
  DNA (nukleová kyselina)
  RNA (nukleové kyseliny)
  biologicky aktivní látky
  nucleic acids
  Soubor věcných témat
  (7) - Soubor věcných témat
  (41) - Knihy
  (1) - Elektronické zdroje
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 8. plazmidy
  plasmidy
  bakterie
  dědičnost
  genetická informace
  DNA (nukleová kyselina)
  plasmids
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 9. replikace DNA
  DNA (nukleová kyselina)
  genetická informace
  DNA replication
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 10. sekvenování DNA
  sekvenace DNA
  mikrosatelitní markery
  polymerázová řetězová reakce
  sekvenování nové generace
  mikrosatelity (genetika)
  DNA (nukleová kyselina)
  genetické metody
  DNA sequencing
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  (4) - Knihy
  (1) - Elektronické zdroje
  předmětové heslo

  předmětové heslo