Výsledky vyhledávání

 1. arcidiecéze
  arcibiskupství
  diecéze
  eparchie
  proboštství
  vikariáty
  organizace a struktura církve
  archdioceses
  Soubor věcných témat
  (1) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (6) - Soubor věcných témat
  (23) - Knihy
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. eparchie
  arcidiecéze
  diecéze
  exarcháty
  organizace a struktura církve
  východní křesťanské církve
  eparchy
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. exarcháty
  diecéze
  farnosti
  eparchie
  východní křesťanské církve
  exarchates
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. farnosti
  parochie
  farní kroniky
  faráři
  farářky
  katolické farnosti
  arcidiecéze
  diecéze
  eparchie
  exarcháty
  vikariáty
  parishes
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  (70) - Knihy
  (3) - Videozáznamy
  (1) - Elektronické zdroje
  (2) - ČLÁNKY
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. organizace a struktura církve
  struktura a organizace církve
  církevní provincie
  diecéze
  staršovstva
  staršovstva
  konstantinopolský patriarchát
  patriarcháty
  patriarcháty
  antiošský patriarchát
  arcidiecéze
  církevní úřady
  eparchie
  církev
  církevní správa
  church organization and structure
  Soubor věcných témat
  (11) - Soubor věcných témat
  (66) - Knihy
  (3) - Souborný záznam integračního zdroje
  (3) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (4) - xzri
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. proboštství
  probošti
  katolické farnosti
  arcidiecéze
  diecéze
  provostships
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (3) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. vikariáty
  děkanáty (církevní správní jednotky)
  vikáři
  katolické farnosti
  arcidiecéze
  diecéze
  vicariates
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (1) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo