Výsledky vyhledávání

 1. 1.děti

  děti
  dětští vrazi
  ohrožené děti
  vícerčata
  děti rozvedených rodičů
  děti se sociálním znevýhodněním
  děti se sociálním znevýhodněním
  péče o děti
  turistika s dětmi
  děti imigrantů
  chlapci
  dívky
  dětská práce
  dětství
  lidský plod
  matky a děti
  myšlení dítěte
  nemoci u dětí
  práva dětí
  psychologie dítěte
  péče o dítě
  rodičovství
  sociologie dětství
  vývoj dítěte
  zdraví a hygiena dětí
  adoptované děti
  arabské děti
  batolata
  chudé děti
  deprivované děti
  duhové děti
  dvojčata
  děti a mládež
  děti cizinců
  děti předškolního věku
  děti reemigrantů
  děti ulice
  děti uprchlíků
  děti školního věku
  indigové děti
  kojenci
  křišťálové děti
  nechtěné děti
  nedonošené děti
  nemanželské děti
  nemocné děti
  nevlastní děti
  novorozenci
  obézní děti
  opuštěné děti
  problémové děti
  romské děti
  sexuálně zneužívané děti
  sirotci
  talentované děti
  týrané děti
  vlčí děti
  zanedbávané děti
  děti se zdravotním postižením
  černošské děti
  židovské děti
  children
  Soubor věcných témat
  (1) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (58) - Soubor věcných témat
  (1000+) - Knihy
  (2) - Grafika
  (84) - Videozáznamy
  (6) - Elektronické zdroje
  (2) - Elektronické knihy
  (1) - Elektronické knihy pro slabozraké
  (335) - ČLÁNKY
  (4) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (11) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (6) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (17) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. děti se sluchovým postižením
  sluchově postižené děti
  děti sluchově postižené
  děti se zdravotním postižením
  osoby se sluchovým postižením
  hluchoslepé děti
  neslyšící děti
  osoby se sluchovým postižením
  děti se zdravotním postižením
  hearing impaired children
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (30) - Knihy
  (1) - Elektronické knihy
  (1) - Elektronické knihy pro slabozraké
  (2) - ČLÁNKY
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. děti se zrakovým postižením
  zrakově postižené děti
  děti zrakově postižené
  hluchoslepé děti
  nevidomé děti
  slabozraké děti
  děti se zdravotním postižením
  osoby se zrakovým postižením
  children with visual disabilities
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (29) - Knihy
  (1) - Videozáznamy
  (3) - Elektronické zdroje
  (6) - Elektronické knihy pro slabozraké
  (2) - ČLÁNKY
  (2) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. děti s kombinovaným postižením
  hluchoněmé děti
  hluchoslepé děti
  děti se zdravotním postižením
  children with combined disabilities
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (4) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. děti s mentálním postižením
  mentálně postižené děti
  mentálně retardované děti
  mládež s mentálním postižením
  děti se zdravotním postižením
  osoby s mentálním postižením
  mentální retardace
  pomocné školy
  mládež s mentálním postižením
  děti s autismem
  osoby s mentálním postižením
  děti se zdravotním postižením
  children with mental disabilities
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  (101) - Knihy
  (16) - Videozáznamy
  (1) - Elektronické knihy pro slabozraké
  (8) - ČLÁNKY
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (1) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. děti s tělesným postižením
  tělesně postižené děti
  děti tělesně postižené
  děti se zdravotním postižením
  osoby s tělesným postižením
  osoby s tělesným postižením
  děti se zdravotním postižením
  children with physical disabilities
  Soubor věcných témat
  (1) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (2) - Soubor věcných témat
  (80) - Knihy
  (13) - Videozáznamy
  (2) - Elektronické zdroje
  (5) - ČLÁNKY
  (7) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (1) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. děti s vadami řeči
  děti s poruchami řeči
  logopedická prevence
  logopedie
  děti se zdravotním postižením
  speech disorders in children
  Poremećaj govora kod djece
  kalbos sutrikimai, vaikų
  deti s poruchami reči
  Otroci z govornimi motnjami
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (23) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 8. mládež se zdravotním postižením
  zdravotně postižená mládež
  mládež zdravotně postižená
  děti se zdravotním postižením
  mládež s mentálním postižením
  osoby se zdravotním postižením
  děti se zdravotním postižením
  mládež s mentálním postižením
  osoby se zdravotním postižením
  mládež
  youth with disabilities
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (10) - Knihy
  (1) - Videozáznamy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 9. nemocné děti
  děti nemocné
  herní specialisté
  obézní děti
  děti se zdravotním postižením
  HIV pozitivní děti
  hospitalizované děti
  děti
  nemocní
  ill children
  Soubor věcných témat
  (7) - Soubor věcných témat
  (17) - Knihy
  (3) - Videozáznamy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 10. osoby se zdravotním postižením
  zdravotně postižení
  handicapované osoby
  hendikepované osoby
  lidé se zdravotním postižením
  osoby s postižením
  osoby s handicapem
  osoby s hendikepem
  postižené osoby
  postižení
  zdravotně postižené osoby
  osoby zdravotně postižené
  osoby s disabilitou
  zaměstnávání osob se zdravotním postižením
  autoři se zdravotním postižením
  děti se zdravotním postižením
  mládež se zdravotním postižením
  osoby s mentálním postižením
  osoby s tělesným postižením
  osoby se sluchovým postižením
  osoby se zrakovým postižením
  sportovci se zdravotním postižením
  sportovkyně se zdravotním postižením
  umělci se zdravotním postižením
  asistenční technologie
  osobní autonomie
  osoby se specifickými potřebami
  Evropský rok osob se zdravotním postižením (2003)
  speciální andragogika
  Evropský rok osob se zdravotním postižením (2003)
  alternativní a augmentativní komunikace
  defektologie
  handicap
  invalidé
  kompenzační cvičení
  kompenzační pomůcky
  nemocní
  osobní asistence
  psychologie handicapu
  somatopedie
  tísňová péče
  zaměstnávání osob se zdravotním postižením
  zařízení sociální péče
  zdravotní postižení
  balbutici
  osoby s mentálním postižením
  osoby s kombinovaným postižením
  osoby se sluchovým postižením
  osoby s tělesným postižením
  mládež se zdravotním postižením
  děti se zdravotním postižením
  sportovkyně se zdravotním postižením
  autoři se zdravotním postižením
  sportovci se zdravotním postižením
  umělci se zdravotním postižením
  osoby se zrakovým postižením
  sociálně ohrožené skupiny
  people with disabilities
  Soubor věcných témat
  (1) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (32) - Soubor věcných témat
  (358) - Knihy
  (33) - Videozáznamy
  (17) - Elektronické zdroje
  (16) - Elektronické knihy pro slabozraké
  (119) - ČLÁNKY
  (4) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (5) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (9) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (18) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  předmětové heslo

  předmětové heslo