Výsledky vyhledávání

 1. aplikovaná informatika
  informatika aplikovaná
  bioinformatika
  chemoinformatika
  environmentální informatika
  farmakoinformatika
  geoinformatika
  inženýrská informatika
  lékařská informatika
  právní informatika
  sociální informatika
  zdravotnická informatika
  informatika
  applied informatics
  Soubor věcných témat
  (11) - Soubor věcných témat
  (3) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. biokybernetika
  bioinformatika
  biologické systémy
  biorobotika
  neurokybernetika
  neurotechnologie
  biologie
  kybernetika
  biocybernetics
  Soubor věcných témat
  (7) - Soubor věcných témat
  (1) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. biologické systémy
  systémy biologické
  biofotonika
  bioinformatika
  biokompatibilita
  biokybernetika
  biorytmy
  chronobiologie
  regulace (biologie)
  samoorganizující se systémy
  biological systems
  Soubor věcných témat
  (8) - Soubor věcných témat
  (39) - Knihy
  (2) - Videozáznamy
  (4) - Elektronické zdroje
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. eniologie
  alternativní medicína
  aura
  duše a tělo
  energetický systém člověka
  enioanatomie
  bioenergetika
  bioinformatika
  esoterismus
  vesmírná harmonie
  eniology
  Soubor věcných témat
  (9) - Soubor věcných témat
  (1) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. genetická informace
  dědičná informace
  informace dědičná
  informace genetická
  replikace DNA
  epigenetika
  atavismus
  DNA (nukleová kyselina)
  RNA (nukleové kyseliny)
  chromozomy
  genetická transkripce
  genetické inženýrství
  genetické mapování
  genetický kód
  genomika
  genová exprese
  genová terapie
  plazmidy
  bioinformatika
  molekulární genetika
  genetic information
  Soubor věcných témat
  (16) - Soubor věcných témat
  (13) - Knihy
  (1) - Videozáznamy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. navrhování léčiv
  racionální návrh léčiv
  návrh léčiv racionální
  design léčiv
  lékový design
  design lékový
  bioinformatika
  farmakokinetika
  léčiva
  molekulární farmakologie
  syntéza léčiv
  vývoj léčiv
  drug design
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  (3) - Knihy
  (1) - Elektronické knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo