Výsledky vyhledávání

 1. farmakogenetika
  farmakogenomika
  Pharmacogenomics
  genetika
  farmakologie
  farmakogenomické varianty
  léková rezistence
  toxikologie
  individualizovaná medicína
  Pharmacogenetics
  t150m
  (6) - t150m
  (2) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. farmakogenomické varianty
  farmakogenetické varianty
  genetické varianty farmakokinetiky
  Pharmacogenetic Variants
  Pharmacokinetic Genetic Variants
  polymorfismus genetický
  farmakogenetika
  individualizovaná medicína
  Pharmacogenomic Variants
  t150m
  (3) - t150m
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. klinické lékařství
  Medicine, Clinical
  lékařství
  medicína založená na důkazech
  individualizovaná medicína
  medicína založená na důkazech
  Clinical Medicine
  t150m
  (3) - t150m
  (77) - Knihy
  (1) - Elektronické zdroje
  (4) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. počítačové modelování podle konkrétního pacienta
  fyziom
  Patient-Specific Computational Modeling
  Physiome
  počítačová simulace
  biologické modely
  individualizovaná medicína
  Patient-Specific Modeling
  t150m
  (3) - t150m
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. terapie
  léčení
  Therapy
  Treatment
  teranostická nanomedicína
  konzervativní léčba
  léčba obezity
  kontraindikace
  radiofrekvenční terapie
  akustická stimulace
  komplementární terapie
  balneologie
  klid na lůžku
  biologická terapie
  separace krevních složek
  katetrizace
  kauterizace
  klinické protokoly
  kombinovaná terapie
  kosmetické techniky
  dekomprese
  drenáž
  farmakoterapie
  elektroterapie stimulační
  terapie náhlých příhod
  metody výživy
  péče o pacienta
  hemodiluce
  hemostatické techniky
  hygiena
  hypertermie indukovaná
  insuflace
  intubace
  litotripse
  ortoptika
  izolace pacientů
  fototerapie
  placeba
  ochrana biologická
  punkce
  radioterapie
  rehabilitace
  omlazení
  indukce remise
  reprodukce - techniky
  dechová terapie
  péče o sebe
  klimatoterapie
  terapie s pomocí počítače
  sorpční detoxikace
  záchranná terapie
  náhrada funkce ledvin
  kryoterapie
  zahřívání
  protetické vybavení
  přivykání k ischémii
  terapie opakovaná
  chronoterapie
  ortopedické výkony
  terapie pod přímou kontrolou
  přikládání pijavic
  fyzioterapie (techniky)
  kontrola chování
  experimentální terapie
  nutriční terapie
  terapie plodu
  laserová terapie
  ortokeratologické metody
  sekundární prevence
  terciární prevence
  magnetoterapie
  apiterapie
  opožděná diagnóza
  individualizovaná medicína
  ischemický postconditioning
  postupy změny pohlaví
  zajištění dýchacích cest
  léčba šetřící orgány
  management bolesti
  okluze terapeutická
  léčba larvami
  trombolýza mechanická
  prostředky pro ukončení závislosti na tabáku
  balíčky péče
  Therapeutics
  t150m
  (80) - t150m
  (171) - Knihy
  (7) - Videozáznamy
  (2) - Elektronické zdroje
  (8) - ČLÁNKY
  předmětové heslo

  předmětové heslo