Výsledky vyhledávání

 1. afinita protilátek
  Affinity, Antibody
  Antibody Avidity
  avidita protilátek
  Avidity, Antibody
  protilátky - afinita
  protilátky - avidita
  antigen-protilátka reakce
  imunitní systém - jevy
  Antibody Affinity
  t150m
  (4) - t150m
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. aktivace komplementu
  komplement - aktivace
  imunitní systém - jevy
  alternativní dráha komplementu
  klasická dráha komplementu
  lektinová dráha komplementu
  komplement fixační testy
  Complement Activation
  t150m
  (5) - t150m
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. aktivace lymfocytů
  Blast Transformation
  blastická transformace
  Blastogenesis
  blastogeneze
  lymfoblasty - transformace
  lymfocyty - aktivace
  lymfocyty - stimulace
  lymfocyty - transformace
  Lymphoblast Transformation
  Lymphocyte Stimulation
  Lymphocyte Transformation
  stimulace lymfocytů
  transformace lymfoblastů
  transformace lymfocytů
  Transformation, Blast
  Transformation, Lymphoblast
  Transformation, Lymphocyte
  imunita buněčná
  imunologické testy
  imunitní systém - jevy
  nepřímá aktivace
  blastická krize
  Lymphocyte Activation
  t150m
  (6) - t150m
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. antigen-protilátka reakce
  imunitní systém - jevy
  aglutinace
  afinita protilátek
  vazebná místa protilátek
  reakce zkřížené
  hemolýza
  imunologický capping
  pasivní kožní anafylaxe
  Rh izoimunizace
  antigenní modulace
  vazebná místa protilátek
  časná přecitlivělost
  Antigen-Antibody Reactions
  t150m
  (13) - t150m
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. cytotoxicita imunologická
  Immunologic Cytotoxicity
  Immunologic Tumoricidal Activities
  Immunologic Tumoricidal Activity
  imunologická tumoricidní aktivita
  Tumoricidal Activities, Immunologic
  Tumoricidal Activity, Immunologic
  imunitní systém - jevy
  cytotoxicita buněčná závislá na protilátce
  aktivace makrofágů
  buňky NK
  T-lymfocyty cytotoxické
  membranolytický komplex
  buňky K aktivované lymfokiny
  protilátky bispecifické
  Cytotoxicity, Immunologic
  t150m
  (3) - t150m
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. fagocytóza
  krev - fyziologické jevy
  endocytóza
  přirozená imunita
  imunitní systém - jevy
  autofagie
  cytofagocytóza
  makrofágy
  Phagocytosis
  t150m
  (10) - t150m
  (1) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. HIV séronegativita
  HTLV-III séronegativita
  HTLV-III Seronegativity
  imunitní systém - jevy
  HIV séropozitivita
  HIV Seronegativity
  t150m
  (2) - t150m
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 8. hostitel s imunodeficiencí
  hostitel s potlačenou imunitou
  Immunocompromised Patient
  Immunosuppressed Host
  imunokompromitovaný pacient
  imunitní systém - jevy
  radiační chiméra
  Immunocompromised Host
  t150m
  (5) - t150m
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 9. imunita
  imunitní systém - jevy
  imunita získaná od matky
  přirozená imunita
  autoimunita
  imunita slizniční
  imunita kolektivní
  receptor T-buněk - antigenní specificita
  imunita adoptivní
  zkřížená ochrana
  imunita rostlin
  heterologní imunita
  imunologické techniky
  únik nádoru z imunitní kontroly
  Immunity
  t150m
  (12) - t150m
  (22) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 10. imunitní únik
  únik před účinky imunitního systému
  interakce hostitele a patogenu
  imunitní systém - jevy
  Immune Evasion
  t150m
  (2) - t150m
  předmětové heslo

  předmětové heslo