Výsledky vyhledávání

 1. dodržení předchozích instrukcí
  Advance Directive Compliance
  Directive Adherence
  dodržení instrukcí
  vyhovění předchozím instrukcím
  kvalita zdravotní péče
  zdravotní péče - hodnotící mechanismy
  dodržování směrnic
  pacientova přání ohledně budoucí terapie
  resuscitační směrnice
  Advance Directive Adherence
  MESH
  (5) - MESH
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. eutanazie pasivní
  Allowing to Die
  bazální terapie
  Euthanasia, Negative
  Negative Euthanasia
  Passive Euthanasia
  eutanazie
  nenasazení léčby
  nenasazení léčby
  resuscitační směrnice
  Euthanasia, Passive
  MESH
  (4) - MESH
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. nenasazení léčby
  Cessation of Treatment
  odstoupení od léčby
  ukončení léčby
  ukončení terapie
  vysazení léčby
  Withdrawing Care
  Withdrawing Treatment
  péče o pacienta
  eutanazie pasivní
  resuscitační směrnice
  Withholding Treatment
  MESH
  (3) - MESH
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. pacientova přání ohledně budoucí terapie
  dokument o přáních pacienta
  Health Care Power of Attorney
  Healthcare Power of Attorney
  Medical Power of Attorney
  Odysseova smlouva
  plná moc k rozhodování podle přání pacienta
  Psychiatric Wills
  Ulysses Contracts
  zástupné rozhodování za pacienta
  právní vědy
  předběžné plánování péče
  dříve vyslovené přání
  dodržení předchozích instrukcí
  právo na smrt
  resuscitační směrnice
  Advance Directives
  MESH
  (5) - MESH
  (1) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. péče o umírající
  End of Life Care
  End-Of-Life Care
  péče o pacienta
  eutanazie
  péče v hospici
  resuscitační směrnice
  spoluúčast při sebevraždě
  paliativní péče
  péče v hospici
  předběžné plánování péče
  resuscitační péče
  Terminal Care
  MESH
  (7) - MESH
  (8) - Knihy
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. právní vědy
  Constitutional Law
  Court Decision
  Law
  Legal Aspects
  Legal Obligations
  Legal Status
  Litigation
  Medical Jurisprudence
  právní status
  právní závazky
  právo
  rozhodnutí soudu
  soudní proces
  soudní rozhodnutí
  soudní spor
  State Interest
  státní zájem
  ústavní právo
  ústavní zákon
  zájem státu
  zákony
  zdravotnické právo
  zdravotnické zákonodárství
  společenská kontrola formální
  deportace
  duševní schopnost
  duševní vlastnictví
  důvěrnost informací
  informovaný souhlas pacienta
  kompenzace a odškodnění
  mezinárodní právo
  oznamovací povinnost
  pacientova přání ohledně budoucí terapie
  poslední vůle
  povinnost znovu oslovit
  právní odpovědnost
  právní služby
  předpokládaný souhlas
  resuscitační směrnice
  role soudu
  rozhodnutí Nejvyššího soudu USA
  smlouvy
  soudní psychiatrie
  trestní zákon
  vlastnictví
  žaloby wrongful life
  zanedbání povinné péče
  znalecký posudek
  právníci
  soudní lékařství
  soudní stomatologie
  Jurisprudence
  MESH
  (27) - MESH
  (27) - Knihy
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (24) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. resuscitace
  kříšení
  terapie náhlých příhod
  kardiopulmonální resuscitace
  masáž srdce
  resuscitační směrnice
  umělé dýchání
  Resuscitation
  MESH
  (7) - MESH
  (26) - Knihy
  (1) - ČLÁNKY
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 8. resuscitační péče
  Extraordinary Treatment
  mimořádná léčba
  neobvyklá léčba
  Prolongation of Life
  péče o pacienta
  kardiopulmonální resuscitace rozšířená
  neodkladná péče o pacienty s traumatem
  resuscitační směrnice
  Life Support Care
  MESH
  (4) - MESH
  (13) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 9. zbytečná diagnóza a terapie
  bezvýsledná diagnóza a terapie
  dystanázie
  Futile Treatment
  Futility
  Futility, Medical
  infaustní diagnóza a terapie
  marná léčba
  marná terapie
  marnost
  nepříznivá diagnóza a terapie
  Treatment Futility
  umělé udržování při životě
  zadržená smrt
  zbytečná diagnóza nebo terapie
  zbytečná léčba
  zbytečná terapie
  zbytečnost
  prognóza
  resuscitační směrnice
  Medical Futility
  MESH
  (2) - MESH
  předmětové heslo

  předmětové heslo