Výsledky vyhledávání

 1. právní vědy
  Constitutional Law
  Court Decision
  Law
  Legal Aspects
  Legal Obligations
  Legal Status
  Litigation
  Medical Jurisprudence
  právní status
  právní závazky
  právo
  rozhodnutí soudu
  soudní proces
  soudní rozhodnutí
  soudní spor
  State Interest
  státní zájem
  ústavní právo
  ústavní zákon
  zájem státu
  zákony
  zdravotnické právo
  zdravotnické zákonodárství
  společenská kontrola formální
  právní služby
  mezinárodní právo
  důvěrnost informací
  trestní zákon
  znalecký posudek
  soudní psychiatrie
  informovaný souhlas pacienta
  zanedbání povinné péče
  vlastnictví
  poslední vůle
  žaloby wrongful life
  pacientova přání ohledně budoucí terapie
  právní odpovědnost
  resuscitační směrnice
  duševní schopnost
  duševní vlastnictví
  oznamovací povinnost
  předpokládaný souhlas
  smlouvy
  povinnost znovu oslovit
  role soudu
  rozhodnutí Nejvyššího soudu USA
  kompenzace a odškodnění
  soudní stomatologie
  soudní lékařství
  právníci
  Jurisprudence
  t150m
  (26) - t150m
  (26) - Knihy
  (1) - Elektronické zdroje
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (10) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  předmětové heslo

  předmětové heslo