Výsledky vyhledávání

 1. interpretace obrazu počítačem
  automatizovaná interpretace obrazu
  Image Interpretation, Computer Assisted
  obraz - interpretace počítačová
  počítačová interpretace obrazu
  diagnostické zobrazování
  diagnóza počítačová
  počítačová rentgenová tomografie
  rentgenový obraz - interpretace počítačová
  tomografie emisní počítačová
  Image Interpretation, Computer-Assisted
  MESH
  (5) - MESH
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. jednofotonová emisní výpočetní tomografie
  CAT Scan, Single-Photon Emission
  CT Scan, Single-Photon Emission
  jednofotonová výpočetní tomografie
  Radionuclide Tomography, Single-Photon Emission-Computed
  Single-Photon Emission Computer-Assisted Tomography
  Single-Photon Emission Computerized Tomography
  Single-Photon Emission CT Scan
  Single-Photon Emission-Computed Tomography
  SPECT
  tomografická scintigrafie
  tomografie emisní počítačová fotonová jednoduchá
  tomografie emisní počítačová jednofotonová
  Tomography, Single-Photon, Emission-Computed
  tomografie emisní počítačová
  SPECT/CT
  srdeční akcí synchronizovaná jednofotonová emisní počítačová tomografie
  Tomography, Emission-Computed, Single-Photon
  MESH
  (3) - MESH
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. pozitronová emisní tomografie
  PET Imaging
  PET scan
  PET Scan
  Positron-Emission Tomography Imaging
  tomografie pozitronová emisní
  Tomography, Positron-Emission
  tomografie emisní počítačová
  PET/CT
  Positron-Emission Tomography
  MESH
  (2) - MESH
  (1) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. radioisotopová scintigrafie
  gamagrafie
  Gamma Camera Imaging
  Radioisotope Scanning
  radioizotopová scintigrafie
  radionuklidové zobrazování
  Scanning, Radioisotope
  scintigrafie
  Scintigraphy
  Scintiphotography
  scintografie
  diagnostické techniky radioisotopové
  diagnostické zobrazování
  lymfoscintigrafie
  perfuzní zobrazování
  radioimunodetekce
  radioisotopová angiografie
  tomografie emisní počítačová
  ventilačně-perfuzní scan
  gama kamery
  scintilace - počítání
  Radionuclide Imaging
  MESH
  (8) - MESH
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. tomografie
  diagnostické zobrazování
  magnetická rezonanční tomografie
  optická tomografie
  tomografie elektronová
  tomografie emisní počítačová
  tomografie rentgenová
  anatomie průřezová
  Tomography
  MESH
  (7) - MESH
  (21) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. vylepšení obrazu
  Image Quality Enhancement
  obraz - zesílení
  zlepšení snímku
  zvýšení kvality obrazu
  fotografování
  obrazy - zpracování pomocí počítače
  rentgendiagnostika - dvourozměrná projekce
  tomografie emisní počítačová
  vylepšení rentgenového snímku
  subtrakční technika
  vylepšení rentgenového snímku
  Image Enhancement
  MESH
  (5) - MESH
  předmětové heslo

  předmětové heslo