Výsledky vyhledávání

 1. kardiopulmonální resuscitace
  Basic Cardiac Life Support
  Cardio-Pulmonary Resuscitation
  Code Blue
  CPR
  dýchání z úst do úst
  KPR
  Life Support, Basic Cardiac
  Mouth-to-Mouth Resuscitation
  základní neodkladná resuscitace
  resuscitace
  kardiopulmonální resuscitace rozšířená
  srdeční zástava
  Cardiopulmonary Resuscitation
  t150m
  (3) - t150m
  (1) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. masáž srdce
  Cardiac Massage
  srdce - masáž
  kardiochirurgické výkony
  resuscitace
  Heart Massage
  t150m
  (2) - t150m
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. náhlá smrt
  smrt náhlá
  Sudden Death
  smrt
  náhlá neočekávaná smrt při epilepsii
  náhlá smrt kojenců
  náhlá srdeční smrt
  náhlá smrt kojenců
  resuscitace
  Death, Sudden
  t150m
  (4) - t150m
  (1) - ČLÁNKY
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. resuscitační směrnice
  Do-Not-Resuscitate Orders
  nezahájení resuscitace
  příkaz neresuscitovat
  resuscitační strategie
  Resuscitation Decisions
  Resuscitation Policies
  rozhodnutí o zahájení/nezahájení resuscitace
  Withholding Resuscitation
  péče o umírající
  právní vědy
  resuscitace
  dodržení předchozích instrukcí
  eutanazie pasivní
  nenasazení léčby
  zbytečná diagnóza a terapie
  Resuscitation Orders
  t150m
  (9) - t150m
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. terapie náhlých příhod
  Emergency Therapy
  náhlé příhody - terapie
  neodkladná péče
  Therapy, Emergency
  terapie
  Heimlichův hmat
  neodkladná péče o pacienty s traumatem
  první pomoc
  resuscitace
  transport pacientů
  náhlé příhody
  Emergency Treatment
  t150m
  (7) - t150m
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. umělé dýchání
  dýchání umělé
  Mechanical Ventilation
  mechanická ventilace
  Ventilation, Mechanical
  dechová terapie
  resuscitace
  zajištění dýchacích cest
  interaktivní ventilační podpora dechu
  kapalinová ventilace
  neinvazivní ventilace
  odpojení od ventilátoru
  ventilace jedné plíce
  ventilace umělá s výdechovým přetlakem
  vysokofrekvenční ventilace
  ventilátory mechanické
  zvlhčovače vzduchu
  Respiration, Artificial
  t150m
  (12) - t150m
  (5) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. utonutí
  smrt utonutím
  rány a poranění
  smrt
  úrazy a nehody
  utonutí neúplné
  resuscitace
  utonutí neúplné
  Drowning
  t150m
  (5) - t150m
  předmětové heslo

  předmětové heslo