Výsledky vyhledávání

 1. kardiopulmonální resuscitace
  Basic Cardiac Life Support
  Cardio-Pulmonary Resuscitation
  Code Blue
  CPR
  dýchání z úst do úst
  Life Support, Basic Cardiac
  Mouth-to-Mouth Resuscitation
  základní neodkladná resuscitace
  resuscitace
  kardiopulmonální resuscitace rozšířená
  srdeční zástava
  Cardiopulmonary Resuscitation
  t150m
  (3) - t150m
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. masáž srdce
  Cardiac Massage
  srdce - masáž
  kardiochirurgické výkony
  resuscitace
  Heart Massage
  t150m
  (2) - t150m
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. náhlá smrt
  smrt náhlá
  smrt
  náhlá smrt kojenců
  náhlá srdeční smrt
  resuscitace
  náhlá smrt kojenců
  Death, Sudden
  t150m
  (3) - t150m
  (1) - ČLÁNKY
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. resuscitační směrnice
  Do-Not-Resuscitate Orders
  nezahájení resuscitace
  příkaz neresuscitovat
  resuscitační strategie
  Resuscitation Decisions
  Resuscitation Policies
  rozhodnutí o zahájení/nezahájení resuscitace
  Withholding Resuscitation
  právní vědy
  resuscitace
  péče o umírající
  eutanazie pasivní
  zbytečná diagnóza a terapie
  dodržení předchozích instrukcí
  nenasazení léčby
  Resuscitation Orders
  t150m
  (9) - t150m
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. terapie náhlých příhod
  Emergency Therapy
  náhlé příhody - terapie
  neodkladná péče
  Therapy, Emergency
  terapie
  první pomoc
  resuscitace
  transport pacientů
  Heimlichův hmat
  rozšířená podpůrná péče o život zraněného
  náhlé příhody
  Emergency Treatment
  t150m
  (7) - t150m
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. umělé dýchání
  dýchání umělé
  Mechanical Ventilation
  mechanická ventilace
  Ventilation, Mechanical
  dechová terapie
  resuscitace
  zajištění dýchacích cest
  vysokofrekvenční ventilace
  ventilace umělá s výdechovým přetlakem
  odpojení od ventilátoru
  kapalinová ventilace
  interaktivní ventilační podpora dechu
  ventilace jedné plíce
  neinvazivní ventilace
  zvlhčovače vzduchu
  ventilátory mechanické
  Respiration, Artificial
  t150m
  (12) - t150m
  (5) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. utonutí
  smrt utonutím
  úrazy a nehody
  smrt
  rány a poranění
  utonutí neúplné
  resuscitace
  utonutí neúplné
  Drowning
  t150m
  (5) - t150m
  předmětové heslo

  předmětové heslo