Výsledky vyhledávání

 1. dechová terapie
  inhalační léčba
  inhalační terapie
  Inhalation Therapy
  respirační terapie
  terapie inhalační
  Therapy, Inhalation
  Therapy, Respiratory
  terapie
  drenáž posturální
  mimotělní membránová oxygenace
  oscilace hrudní stěny
  oxygenoterapie
  umělé dýchání
  dechová cvičení
  zajištění dýchacích cest
  Respiratory Therapy
  MESH
  (8) - MESH
  (3) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. interaktivní ventilační podpora dechu
  NAVA
  Neurally Adjusted Ventilatory Assist
  neurálně regulovaná asistovaná ventilace
  PAV
  proporcionální asistovaná ventilace
  Proportional Assist Ventilation
  ventilační podpora dechu interaktivní
  umělé dýchání
  Interactive Ventilatory Support
  MESH
  (1) - MESH
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. kapalinová ventilace
  Fluorocarbon Ventilation
  Liquid Assisted Ventilation
  Partial Liquid Ventilation
  Total Liquid Ventilation
  umělé dýchání
  fluorokarbony
  mechanické ventilátory
  Liquid Ventilation
  MESH
  (2) - MESH
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. mechanické ventilátory
  mechanický ventilátor
  plicní ventilátor
  plicní ventilátory
  Pulmonary Ventilator
  Pulmonary Ventilators
  Respirators
  Ventilator, Pulmonary
  Ventilators
  Ventilators, Pulmonary
  ventilátory
  ventilátory mechanické
  ventilátory plicní
  vybavení a zásoby
  ventilátory s negativním tlakem
  kapalinová ventilace
  poškození plic mechanickou ventilací
  umělé dýchání
  Ventilators, Mechanical
  MESH
  (5) - MESH
  (1) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. neinvazivní ventilace
  Non Invasive Ventilation
  Non-Invasive Ventilation
  umělé dýchání
  Noninvasive Ventilation
  MESH
  (1) - MESH
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. odpojení od ventilátoru
  Mechanical Ventilator Weaning
  odstavení od ventilátoru
  Respirator Weaning
  ventilátory - odstavení
  umělé dýchání
  Ventilator Weaning
  MESH
  (1) - MESH
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. resuscitace
  kříšení
  terapie náhlých příhod
  kardiopulmonální resuscitace
  masáž srdce
  resuscitační směrnice
  umělé dýchání
  Resuscitation
  MESH
  (7) - MESH
  (26) - Knihy
  (1) - ČLÁNKY
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 8. ventilace jedné plíce
  Lung Separation Techniques
  Single-Lung Ventilation
  technika separace plic
  umělé dýchání
  One-Lung Ventilation
  MESH
  (1) - MESH
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 9. ventilace umělá s výdechovým přetlakem
  kontinuální přetlak v dýchacích cestách
  Positive End-Expiratory Pressure
  Positive-Pressure Ventilation
  umělé dýchání
  dýchání s přerušovaným přetlakem
  trvalý přetlak v dýchacích cestách
  ventilace umělá s přerušovaným přetlakem
  Positive-Pressure Respiration
  MESH
  (4) - MESH
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 10. vysokofrekvenční ventilace
  High Frequency Oscillation Ventilation
  High Frequency Positive Pressure Ventilation
  High Frequency Ventilation
  High-Frequency Oscillation Ventilation
  High-Frequency Positive Pressure Ventilation
  Ventilation, High Frequency
  Ventilation, High-Frequency
  umělé dýchání
  vysokofrekvenční proudová ventilace
  High-Frequency Ventilation
  MESH
  (2) - MESH
  předmětové heslo

  předmětové heslo