Výsledky vyhledávání

 1. akutní hrudní syndrom
  plicní nemoci
  poruchy dýchání
  srpkovitá anemie
  syndrom respirační tísně dospělých
  Acute Chest Syndrome
  MESH
  (4) - MESH
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. apnoe
  zástava dechu
  poruchy dýchání
  příznaky a symptomy ústrojí dýchacího
  syndromy spánkové apnoe
  Apnea
  MESH
  (4) - MESH
  (2) - Knihy
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. aspirace do dýchacích cest
  Aspiration, Respiratory
  dýchací cesty - aspirace
  dýchací systém - aspirace
  vdechnutí předmětu nebo tekutiny do dýchacích cest
  patologické procesy
  poruchy dýchání
  aspirace žaludečního obsahu
  aspirační pneumonie
  Respiratory Aspiration
  MESH
  (4) - MESH
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. dýchání ústy
  poruchy dýchání
  příznaky a symptomy ústrojí dýchacího
  Mouth Breathing
  MESH
  (3) - MESH
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. dysfunkce hlasivek
  dysfunkce hlasivek vyvolaná cvičením
  dysfunkce hlasových vazů
  dysfunkce hlasových vazů vyvolaná cvičením
  Exercise-Induced Vocal Cord Dysfunction
  Paradoxical Vocal Fold Motion
  Paradoxical Vocal Fold Motion Disorder
  nemoci laryngu
  poruchy dýchání
  laryngismus
  astma z námahy
  dysfonie
  Vocal Cord Dysfunction
  MESH
  (5) - MESH
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. dyspnoe
  Breathlessness
  dušnost
  dýchavičnost
  dyspnoea
  Shortness of Breath
  poruchy dýchání
  příznaky a symptomy ústrojí dýchacího
  paroxysmální noční dušnost
  Dyspnea
  MESH
  (4) - MESH
  (2) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. hyperventilace
  poruchy dýchání
  příznaky a symptomy ústrojí dýchacího
  alkalóza respirační
  hypokapnie
  Hyperventilation
  MESH
  (3) - MESH
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 8. Cheyneovo-Stokesovo dýchání
  poruchy dýchání
  příznaky a symptomy ústrojí dýchacího
  Cheyne-Stokes Respiration
  MESH
  (2) - MESH
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 9. chrapot
  Hoarseness of Voice
  Neurogenic Hoarseness
  neurogenní chrapot
  ochraptělost
  Voice Hoarseness
  poruchy dýchání
  poruchy hlasu
  příznaky a symptomy ústrojí dýchacího
  Urbachova-Wietheova nemoc
  Hoarseness
  MESH
  (5) - MESH
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 10. 10.kašel

  kašel
  tussis
  poruchy dýchání
  příznaky a symptomy ústrojí dýchacího
  antitusika
  expektorancia
  Cough
  MESH
  (2) - MESH
  (4) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo