Výsledky vyhledávání

 1. dechová frekvence
  frekvence dýchání
  Respiration Rate
  dýchání
  vitální znaky
  Respiratory Rate
  MESH
  (2) - MESH
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. dýchání - mechanika
  Breathing Mechanics
  dýchání
  bronchokonstrikce
  nadechnutí
  vydechnutí
  poddajnost plic
  rezistence dýchacích cest
  Respiratory Mechanics
  MESH
  (6) - MESH
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. fyziologie dýchací soustavy
  dýchací systém - fyziologické jevy
  dýchací systém - fyziologické procesy
  dýchací systém - fyziologie
  Physiology, Respiratory
  plíce - fyziologické jevy
  plíce - fyziologické procesy
  pulmonální fyziologické jevy
  pulmonální fyziologické procesy
  Pulmonary Physiological Phenomena
  Pulmonary Physiological Phenomenon
  Pulmonary Physiological Process
  Pulmonary Physiological Processes
  Respiratory Physiologic Processes
  Respiratory Physiological Concepts
  Respiratory Physiological Phenomenon
  Respiratory Physiological Process
  Respiratory Physiological Processes
  Respiratory Physiology
  krevní oběh, dýchání - fyziologické jevy
  absorpce v dýchacích cestách
  celková kapacita plic
  dechová práce
  difuzní kapacita plic
  dýchání
  dýchání - mrtvý prostor
  eliminace plícemi
  fonace
  hlas
  kýchání
  mukociliární clearance
  plicní oběh
  plicní ventilace
  poddajnost plic
  poměr plicní ventilace a perfuze
  remodelace dýchacích cest
  respirační zvuky
  rezistence dýchacích cest
  Valsalvův manévr
  zívání
  Respiratory Physiological Phenomena
  MESH
  (21) - MESH
  (1) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. plíce
  pulmo
  dýchací soustava
  bronchy
  plicní alveoly
  dýchání
  plicní oběh
  pneumektomie
  vzdušné vaky
  Lung
  MESH
  (3) - MESH
  (13) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. respirační transport
  biologický transport
  dýchání
  výměna plynů v plicích
  Respiratory Transport
  MESH
  (3) - MESH
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. zadržování dechu
  zadržení dechu
  dýchání
  Breath Holding
  MESH
  (1) - MESH
  předmětové heslo

  předmětové heslo