Výsledky vyhledávání

 1. bulbospinální atrofie vázaná na chromozom X
  Atrophy, Muscular, Spinobulbar
  Bulbospinal Muscular Atrophy, X-linked
  bulbospinální atrofie vázaná na chromozóm X
  bulbospinální muskulární atrofie
  Kennedy Disease
  Kennedy Spinal and Bulbar Muscular Atrophy
  Kennedy Syndrome
  Kennedy's Disease
  Kennedyho nemoc
  Kennedyho syndrom
  Muscular Atrophy, Spinobulbar
  Spinal and Bulbar Muscular Atrophy
  Spinal And Bulbar Muscular Atrophy, X-Linked 1
  spinální a bulbární svalová atrofie
  Spinobulbar Muscular Atrophy
  X-Linked Bulbo-Spinal Atrophy
  X-linked Bulbospinal Muscular Atrophy
  X-Linked Spinal and Bulbar Muscular Atrophy
  X-vázaná bulbospinální atrofie
  dědičné degenerativní poruchy nervového systému
  genetické nemoci vázané na chromozom X
  spinální svalová atrofie
  Bulbo-Spinal Atrophy, X-Linked
  t150m
  (3) - t150m
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. nemoci míchy
  mícha - nemoci
  míšní poruchy
  Myelopathy
  myelopatie
  onemocnění míchy
  Spinal Cord Disorders
  nemoci centrálního nervového systému
  amyotrofická laterální skleróza
  cévní onemocnění míchy
  epidurální absces
  komprese míchy
  myelitida
  nádory míchy
  pneumorachis
  poranění míchy
  spinální svalová atrofie
  spinocerebelární degenerace
  subakutní kombinovaná degenerace
  syndrom celkové ztuhlosti
  syringomyelie
  tabes dorsalis
  Spinal Cord Diseases
  t150m
  (15) - t150m
  (3) - Knihy
  (1) - ČLÁNKY
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. onemocnění motorického neuronu
  Anterior Horn Cell Disease
  dědičné onemocnění motoneuronu
  dědičné onemocnění motorického neuronu
  degenerace motorických neuronů
  Familial Motor Neuron Disease
  Lateral Sclerosis
  laterální skleróza
  Lower Motor Neuron Disease
  Motor Neuron Disease, Familial
  Motor Neuron Disease, Lower
  Motor Neuron Disease, Secondary
  Motor Neuron Disease, Upper
  Motor System Disease
  nemoc motorického neuronu
  onemocnění buněk předních rohů míšních
  onemocnění dolního motorického neuronu
  onemocnění horního motorického neuronu
  onemocnění motoneuronu
  onemocnění motorického systému
  postižení dolního motoneuronu
  postižení horního motoneuronu
  primární laterální skleróza
  Primary Lateral Sclerosis
  Secondary Motor Neuron Disease
  sekundární onemocnění motoneuronu
  sekundární onemocnění motorického neuronu
  syndrom dolního motoneuronu
  syndrom horního motoneuronu
  Upper Motor Neuron Disease
  neurodegenerativní nemoci
  neuromuskulární nemoci
  amyotrofická laterální skleróza
  progresivní bulbární obrna
  spinální svalová atrofie
  Motor Neuron Disease
  t150m
  (6) - t150m
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. spinální svalové atrofie v dětství
  HMN - proximální typ I
  HMN (Hereditary Motor Neuropathy) Proximal Type I
  Infantile Spinal Muscular Atrophy
  infantilní spinální svalová atrofie
  Juvenile Spinal Muscular Atrophy
  juvenilní spinální svalová atrofie
  Kugelberg-Welander Disease
  Kugelberg-Welander Syndrome
  Muscular Atrophy, Infantile
  Muscular Atrophy, Juvenile
  Muscular Atrophy, Spinal, Infantile
  Muscular Atrophy, Spinal, Infantile Chronic Form
  Muscular Atrophy, Spinal, Intermediate Type
  Muscular Atrophy, Spinal, Type I
  Muscular Atrophy, Spinal, Type II
  Muscular Atrophy, Spinal, Type III
  nemoc Kugelbergova-Welanderové
  nemoc Werdnigova-Hoffmannova
  Proximal Hereditary Motor Neuropathy Type I
  SMA, Infantile Acute Form
  Spinal Muscular Atrophy 1
  Spinal Muscular Atrophy Type 2
  Spinal Muscular Atrophy Type I
  Spinal Muscular Atrophy Type II
  Spinal Muscular Atrophy Type III
  Spinal Muscular Atrophy, Infantile
  Spinal Muscular Atrophy, Juvenile
  Spinal Muscular Atrophy, Mild Childhood and Adolescent Form
  Spinal Muscular Atrophy, Type 3
  Spinal Muscular Atrophy, Type I
  Spinal Muscular Atrophy, Type II
  Spinal Muscular Atrophy, Type III
  spinální muskulární atrofie v dětství
  spinální svalová atrofie I. typu
  spinální svalová atrofie II. typu
  spinální svalová atrofie III. typu
  spinální svalová atrofie infantilního a juvenilního typu
  spinální svalové atrofie v dětském věku
  svalová atrofie spinální - typ II
  Type I Spinal Muscular Atrophy
  Type II Spinal Muscular Atrophy
  Type III Spinal Muscular Atrophy
  Werdnig Hoffman Disease
  Werdnig-Hoffmann Disease
  dědičné degenerativní poruchy nervového systému
  spinální svalová atrofie
  Spinal Muscular Atrophies of Childhood
  t150m
  (2) - t150m
  (1) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo