Výsledky vyhledávání

 1. Angelmanův syndrom
  andělské děti
  Happy Puppet Syndrome
  Puppet Children
  syndrom šťastné loutky
  syndrom šťastného dítěte
  mnohočetné abnormality
  pohybové poruchy
  chromozomální poruchy
  mentální retardace
  Angelman Syndrome
  t150m
  (3) - t150m
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Bardetův-Biedlův syndrom
  diencefaloretinální degenerace
  Laurence-Moon-Bardet-Biedl Syndrome
  Laurenceův-Moonův-Bardetův-Biedlův syndrom
  ciliopatie
  nemoci hypotalamu
  retinopathia pigmentosa
  mentální retardace
  Bardet-Biedl Syndrome
  t150m
  (3) - t150m
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Cockayneův syndrom
  Cockayne Syndrome Type 3
  Cockayne Syndrome Type C
  Cockayne Syndrome, Group A
  Cockayne Syndrome, Group B
  Cockayne Syndrome, Group C
  Cockayne Syndrome, Type A
  Cockayne Syndrome, Type B
  Cockayne Syndrome, Type C
  Cockayne Syndrome, Type I
  Cockayne Syndrome, Type II
  Cockayne Syndrome, Type III
  Cockaynův syndrom I
  Cockaynův syndrom II
  Cockaynův syndrom III
  Dwarfism-Retinal Atrophy-Deafness Syndrome
  Group A Cockayne Syndrome
  Group B Cockayne Syndrome
  Group C Cockayne Syndrome
  klasický Cockaynův syndrom
  Neill-Dingwallův syndrom
  Progeria-Like Syndrome
  Progeroid Nanism
  Type A Cockayne Syndrome
  Type B Cockayne Syndrome
  Type C Cockayne Syndrome
  Type I Cockayne Syndrome
  Type II Cockayne Syndrome
  Type III Cockayne Syndrome
  mnohočetné abnormality
  nanismus
  dědičné degenerativní poruchy nervového systému
  poruchy opravy DNA
  mentální retardace
  Cockayne Syndrome
  t150m
  (5) - t150m
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. de Langeové syndrom
  Amstelodamensis typus degenerativus
  Amsterdamská degenerace typu Langeové
  Amsterdamský nanizmus
  Brachmann-De Lange Syndrome
  CdLS, X-Linked
  CdLS2
  Cornelia De Lange Syndrome
  Cornelia de Lange Syndrome 1
  Cornelia de Lange Syndrome 2
  Cornelia de Lange Syndrome 3
  Cornelia de Lange Syndrome, X-Linked
  De Lange's Syndrome
  syndrom Cornelie de Langeové
  syndrom Cornelie de Langeové-Brachmannův
  syndrom de Langeové
  syndrom de Langeové II
  syndrom de Langeové III
  Typus Degenerativus Amstelodamensis
  mnohočetné abnormality
  mentální retardace
  chromozomální poruchy
  mentální retardace
  De Lange Syndrome
  t150m
  (3) - t150m
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. Downův syndrom
  47,XX,+21
  47,XY,+21
  Down Syndrome, Partial Trisomy 21
  Down's Syndrome
  Mongolism
  mongolismus
  morbus Downi
  Partial Trisomy 21 Down Syndrome
  Trisomy 21
  Trisomy 21, Meiotic Nondisjunction
  Trisomy 21, Mitotic Nondisjunction
  Trisomy G
  trizomie 21
  mnohočetné abnormality
  mentální retardace
  chromozomální poruchy
  Down Syndrome
  t150m
  (3) - t150m
  (3) - Knihy
  (1) - Videozáznamy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. Laurenceův-Moonův syndrom
  Laurence-Moon-Biedl Syndrome
  mnohočetné abnormality
  nemoci hypotalamu
  mentální retardace
  Laurence-Moon Syndrome
  t150m
  (2) - t150m
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. mentálně postižení
  Mentally Disabled
  Mentally Handicapped
  Mentally Retarded
  mentálně handicapovaní
  mentálně retardovaní
  postižení
  mentální retardace
  Mentally Disabled Persons
  t150m
  (1) - t150m
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 8. mentální retardace vázaná na chromozom X
  mentální retardace vázaná na chromozóm X
  X-Linked Mental Retardation
  X-Linked Mental Retardation Disorders
  X-Linked Mental Retardation Syndromes
  mentální retardace
  dědičné degenerativní poruchy nervového systému
  genetické nemoci vázané na chromozom X
  adrenoleukodystrofie
  syndrom fragilního X
  Menkesova choroba
  Leschův-Nyhanův syndrom
  deficit pyruvátdehydrogenázového komplexu
  Rettův syndrom
  mukopolysacharidóza II
  Coffinův-Lowryho syndrom
  glykogenóza typu IIb
  klasické lisencefalie a subkortikální pruhovité heterotopie
  Mental Retardation, X-Linked
  t150m
  (13) - t150m
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 9. metabolické nemoci mozku vrozené
  Brain Diseases, Metabolic, Familial
  Brain Diseases, Metabolic, Inherited
  Brain Syndrome, Metabolic, Inborn
  Central Nervous System Inborn Metabolic Diseases
  Central Nervous System Inborn Metabolic Disorders
  centrální nervový systém - vrozené metabolické nemoci
  CNS Metabolic Disorders, Inborn
  Encephalopathies, Metabolic, Inborn
  Familial Metabolic Brain Diseases
  Familial Metabolic Disorders, Brain
  Inborn Errors of Metabolism, Brain
  Inborn Metabolic Brain Diseases
  Inborn Metabolic Brain Disorders
  Inborn Metabolic Disorders, Brain
  Inherited Metabolic Brain Diseases
  Inherited Metabolic Disorders, Brain
  Metabolic Brain Diseases, Familial
  Metabolic Brain Diseases, Inborn
  Metabolic Brain Diseases, Inherited
  Metabolic Brain Syndrome, Inborn
  Metabolic Diseases, Inborn, Brain
  Metabolic Diseases, Inborn, Central Nervous System
  Metabolic Disorders, Brain, Inherited
  Metabolic Disorders, CNS, Inborn
  Metabolic Disorders, Familial, Brain
  metabolické nemoci centrálního nervového systému vrozené
  metabolické nemoci CNS vrozené
  metabolické nemoci mozku dědičné
  metabolické nemoci mozku familiární
  mozek - familiární metabolické nemoci
  mozek - nemoci metabolické vrozené
  mozek - vrozené poruchy metabolismu
  metabolické nemoci mozku
  vrozené poruchy metabolismu
  adrenoleukodystrofie
  galaktosemie
  Hartnupova nemoc
  hepatolentikulární degenerace
  homocystinurie
  Menkesova choroba
  Leighova nemoc
  Leschův-Nyhanův syndrom
  nemoc s močí javorového sirupu
  okulocerebrorenální syndrom
  fenylketonurie
  Refsumova nemoc
  Zellwegerův syndrom
  nedostatek pyruvátkarboxylázy
  deficit pyruvátdehydrogenázového komplexu
  syndrom MELAS
  syndrom MERRF
  lyzozomální střádavé nemoci v nervovém systému
  neketotická hyperglycinemie
  hyperlysinemie
  tyrosinemie
  dědičné demyelinizační nemoci CNS
  cerebrální amyloidová angiopatie, familiární typ
  Refsumova nemoc infantilní
  nedostatek mevalonátkinázy
  vrozené poruchy cyklu močoviny
  mentální retardace
  Brain Diseases, Metabolic, Inborn
  t150m
  (28) - t150m
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 10. mnohočetné abnormality
  abnormality mnohočetné
  Multiple Abnormalities
  vrozené vady
  ciliopatie
  Patauův syndrom
  úplná trizomie 18
  syndrom bazocelulárního névu
  Beckwithův-Wiedemannův syndrom
  Bloomův syndrom
  Cockayneův syndrom
  syndrom kočičího mňoukání
  de Langeové syndrom
  Downův syndrom
  ektodermální dysplazie
  Gardnerův syndrom
  incontinentia pigmenti
  polycystická choroba ledvin
  Laurenceův-Moonův syndrom
  Marfanův syndrom
  dědičná osteoonychodysplazie
  okulocerebrorenální syndrom
  orofaciodigitální syndromy
  Praderové-Williho syndrom
  prune belly syndrom
  zarděnky vrozené
  Rubinsteinův-Taybiův syndrom
  syndrom krátkého žebra a polydaktylie
  Waardenburgův syndrom
  Zellwegerův syndrom
  holoprosencefalie
  Proteův syndrom
  Alagillův syndrom
  POEMS syndrom
  Angelmanův syndrom
  Smithův-Lemliho-Opitzův syndrom
  branchio-oto-renální syndrom
  Moebiův syndrom
  syndrom Noonanové s mnohočetnými pihami
  Jadassohnův sebaceózní névus
  hluchoslepota
  syndromy trichothiodystrofie
  Wolfův-Hirschhornův syndrom
  Pallisterův-Hallův syndrom
  Loeysův-Dietzův syndrom
  Costellův syndrom
  Silverův-Russellův syndrom
  Donohueův syndrom
  nedostatek prolidázy
  Carneyův komplex
  moniletrichosis
  Nethertonův syndrom
  izolovaná nekompaktnost myokardu komor
  Weillův-Marchesaniho syndrom
  Barthův syndrom
  syndrom delece 22q11
  Sotosův syndrom
  Smithův-Magenisův syndrom
  Fraserův syndrom
  Cantrellova pentalogie
  CHARGE syndrom
  heterotaxe
  mentální retardace
  Abnormalities, Multiple
  t150m
  (59) - t150m
  (1) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo