Výsledky vyhledávání

 1. Abuse Deterrent Formulations
  abuse deterrent formulations
  fyziologické účinky léků
  látky ovlivňující centrální nervový systém
  látky ovlivňující senzorický systém
  lékové formy
  systémy cílené aplikace léků
  averzivní látky
  příprava léků
  Abuse-Deterrent Formulations
  t150m
  (6) - t150m
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. biofarmacie
  Pharmaceutics
  farmakologie
  příprava léků
  Biopharmaceutics
  t150m
  (2) - t150m
  (4) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. farmaceutická technologie
  galenická farmacie
  galenika
  Pharmaceutic Technology
  Pharmaceutical Technology
  Pharmacy Technology
  technologie farmaceutická
  technologie léků
  Technology, Pharmaceutic
  Technology, Pharmacy
  technologie
  výzkumné techniky
  balení léků
  inkompatibilita léků
  lékové formy
  molekulární farmaření
  příprava léků
  rychlé screeningové testy
  skladování léků
  stabilita enzymů
  stabilita léku
  techniky syntetické chemie
  technologie extruze tavenin
  značení léčiv
  Technology, Pharmaceutical
  t150m
  (16) - t150m
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. chemie farmaceutická
  Chemistry, Pharmaceutic
  Medicinal Chemistry
  Pharmaceutic Chemistry
  Pharmaceutical Chemistry
  chemie
  farmakologie
  objevování léků
  vyvíjení léků
  biofarmacie
  farmaceutická technologie
  příprava léků
  Chemistry, Pharmaceutical
  t150m
  (4) - t150m
  (10) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo