Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 7  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^upol_us_auth d004322 t150m^"
 1. drenáž posturální
  Drainage, Respiratory, Postural
  drenáž hrudníku
  hrudní drenáž
  Postural Drainage
  Postural Drainage, Pulmonary
  Respiratory Drainage, Postural
  dechová terapie
  drenáž
  fyzioterapie (techniky)
  Drainage, Postural
  MESH
  (5) - MESH
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. chirurgie operační
  chirurgická operace
  chirurgické činnosti
  chirurgické operace
  chirurgické výkony
  chirurgické zákroky
  chirurgický výkon
  chirurgický zákrok
  Ghost Surgery
  operační postupy
  operační procedury
  Operative Procedures
  Operative Surgical Procedure
  Operative Surgical Procedures
  Procedure, Operative Surgical
  Procedures, Operative Surgical
  Surgery, Ghost
  Surgical Procedure, Operative
  Surgical Procedures
  ablace
  ambulantní chirurgické výkony
  anastomóza chirurgická
  asistovaná cirkulace
  bariatrická chirurgie
  bezkrevní lékařské a chirurgické výkony
  biopsie
  chirurgická dekomprese
  chirurgie s pomocí počítače
  chirurgie trávicího traktu
  chirurgie ultrazvuková
  cytoredukční chirurgie
  debridement
  disekce
  drenáž
  elektivní chirurgické výkony
  elektrochirurgie
  endokrinní chirurgické výkony
  exenterace pánve
  fasciotomie
  hemostáza chirurgická
  hluboká mozková stimulace
  hrudní chirurgické výkony
  kardiovaskulární chirurgické výkony
  keratektomie
  kyretáž
  laparotomie
  ligace
  lymfadenektomie
  malé chirurgické výkony
  mastektomie
  metastázektomie
  mikrochirurgie
  mimotělní oběh
  miniinvazivní chirurgické výkony
  myotomie
  neterapeutická modifikace těla
  neurochirurgické výkony
  odstranění implantátu
  oftalmologické chirurgické výkony
  ortopedické výkony
  otorinolaryngologické chirurgické výkony
  perioperační období
  perioperační péče
  peroperační monitorování
  pneumektomie
  porodnické chirurgické výkony
  přední temporální lobektomie
  profylaktické chirurgické výkony
  protézy - implantace
  punkce
  rekonstrukční chirurgické výkony
  reoperace
  second-look chirurgie
  splenektomie
  stomatochirurgické výkony
  symfyzeotomie
  techniky uzavření rány
  transplantace
  urogenitální chirurgické výkony
  zavedení chirurgických vývodů
  chirurgie
  operační sály
  peroperační komplikace
  pooperační komplikace
  reoperace
  Surgical Procedures, Operative
  MESH
  (62) - MESH
  (123) - Knihy
  (3) - Videozáznamy
  (3) - Elektronické zdroje
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. manuální lymfatická drenáž
  Lymphatic Drainage Massage
  Manual Lymph Drainage
  manuální lymfatická masáž
  manuální lymfodrenáž
  ruční lymfatická drenáž
  drenáž
  masáž
  Manual Lymphatic Drainage
  MESH
  (2) - MESH
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. odsávání
  Aspiration, Mechanical
  Drainage, Suction
  drenáž
  Suction
  MESH
  (1) - MESH
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. paracentéza
  Centesis
  Culdocentesis
  kuldocentéza
  Puncture and Aspiration
  Puncture and Drainage
  drenáž
  odběr biologického vzorku
  punkce
  amniocentéza
  artrocentéza
  odběr pupečníkové krve
  perikardiocentéza
  thorakocentéza
  tympanocentéza
  Douglasův prostor
  Paracentesis
  MESH
  (9) - MESH
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. terapie
  léčení
  Therapy
  Treatment
  akustická stimulace
  apiterapie
  balíčky péče
  balneologie
  biologická terapie
  chronoterapie
  dechová terapie
  dekomprese
  drenáž
  elektrostimulační terapie
  experimentální terapie
  farmakoterapie
  fototerapie
  fyzioterapie (techniky)
  hemodiluce
  hemostatické techniky
  hygiena
  individualizovaná medicína
  indukce remise
  indukovaná hypertermie
  insuflace
  intubace
  ischemický postconditioning
  izolace pacientů
  katetrizace
  kauterizace
  klid na lůžku
  klimatoterapie
  klinické protokoly
  kombinovaná terapie
  komplementární terapie
  kontraindikace
  kontrola chování
  konzervativní léčba
  kosmetické techniky
  kryoterapie
  laserová terapie
  léčba larvami
  léčba obezity
  léčba šetřící orgány
  litotripse
  magnetoterapie
  management bolesti
  metody výživy
  náhrada funkce ledvin
  nutriční terapie
  ochrana biologická
  okluze terapeutická
  omlazení
  ortokeratologické metody
  ortopedické výkony
  ortoptika
  péče o pacienta
  péče o sebe
  placeba
  postupy změny pohlaví
  přikládání pijavic
  přivykání k ischémii
  prostředky pro ukončení závislosti na tabáku
  protetické vybavení
  punkce
  radiofrekvenční terapie
  radioterapie
  regulace glykemie
  rehabilitace
  reprodukční techniky
  sekundární prevence
  separace krevních složek
  sorpční detoxikace
  teranostická nanomedicína
  terapie náhlých příhod
  terapie opakovaná
  terapie plodu
  terapie s pomocí počítače
  terciární prevence
  treatment switching
  trombolýza mechanická
  záchranná terapie
  zahřívání
  zajištění dýchacích cest
  Therapeutics
  MESH
  (80) - MESH
  (191) - Knihy
  (6) - Videozáznamy
  (1) - Elektronické zdroje
  (1) - Příloha
  (7) - ČLÁNKY
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. terapie ran pomocí řízeného podtlaku
  Negative-Pressure Dressings
  NPWT
  ošetření podtlakem
  podtlaková terapie
  rány - terapie pomocí řízeného podtlaku
  Topical Negative-Pressure Therapy
  V.A.C. terapie
  VAC terapie
  Vacuum-Assisted Closure
  drenáž
  techniky uzavření rány
  Negative-Pressure Wound Therapy
  MESH
  (2) - MESH
  předmětové heslo

  předmětové heslo