Výsledky vyhledávání

 1. asfyxie
  dušení z nedostatku vzduchu
  Suffocation
  sufokace
  rány a poranění
  smrt
  Asphyxia
  MESH
  (2) - MESH
  (1) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. fatální výsledek
  mortalita
  smrt
  Fatal Outcome
  MESH
  (2) - MESH
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. mozková smrt
  Brain Dead
  Coma Depasse
  ireverzibilní kóma
  Irreversible Coma
  smrt mozku
  kóma
  nemoci mozku
  smrt
  Brain Death
  MESH
  (3) - MESH
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. mrtvola
  Corpse
  kadaver
  kadáver
  smrt
  posmrtné změny
  rozřezání mrtvoly
  Cadaver
  MESH
  (3) - MESH
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. náhlá smrt
  smrt náhlá
  Sudden Death
  smrt
  náhlá neočekávaná smrt při epilepsii
  náhlá smrt kojenců
  náhlá srdeční smrt
  náhlá smrt kojenců
  resuscitace
  Death, Sudden
  MESH
  (4) - MESH
  (1) - ČLÁNKY
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. odumření plodu
  Fetal Demise
  Fetal Mummification
  fétus - odumření
  intrauterinní smrt plodu
  IUFD
  mors in utero
  mrtvorozenost
  mumifikace plodu
  odumření fétu
  plod - odumření
  komplikace těhotenství
  smrt
  narození mrtvého plodu
  resorpce plodu
  habituální potrat
  perinatální smrt
  výsledek těhotenství
  životaschopnost plodu
  ztráta embrya
  Fetal Death
  MESH
  (9) - MESH
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. patologické procesy
  Pathological Processes
  Processes, Pathologic
  patologické stavy, příznaky a symptomy
  akantolýza
  ascites
  aspirace do dýchacích cest
  azotemie
  chromozomální aberace
  degenerace nervu
  dehydratace
  dlouhodobé vedlejší účinky
  dysbióza
  emfyzém
  extravazace diagnostických a terapeutických materiálů
  femoroacetabulární impingement
  fibróza
  glióza
  granulom
  hemolýza
  heterotopická osifikace
  hyperamonemie
  hyperamylazemie
  hyperbilirubinemie
  hyperplazie
  hyperurikemie
  hypovolemie
  ischemie
  kanálopatie
  kardiotoxicita
  klinický obraz nemoci
  křehkost
  krvácení
  leukoaraióza
  leukocytóza
  litiáza
  malakoplakie
  menstruační poruchy
  metaplazie
  myotoxicita
  nádorové procesy
  nedostatek jang
  nedostatek jin
  nekróza
  nemoc
  neointima
  nestabilita genomu
  ochronóza
  opožděný nástup funkce štěpu
  orofaciální granulomatóza
  ototoxicita
  patologická konformace proteinů
  peroperační komplikace
  polydipsie
  pooperační komplikace
  poruchy pigmentace
  poruchy růstu
  remodelace cév
  remodelace síní
  retropneumoperitoneum
  skleróza
  smrt
  šok
  srdeční arytmie
  svalová slabost
  teratogeneze
  toxická neuropatie zrakového nervu
  vřed
  zánět
  Pathologic Processes
  MESH
  (66) - MESH
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 8. perinatální smrt
  Neonatal Death
  neonatální smrt
  smrt novorozence
  komplikace těhotenství
  smrt
  odumření plodu
  perinatální mortalita
  smrt kojence
  Perinatal Death
  MESH
  (5) - MESH
  (1) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 9. smrt kojence
  úmrtí kojence
  smrt
  náhlá smrt kojenců
  kojenecká mortalita
  perinatální mortalita
  perinatální smrt
  Infant Death
  MESH
  (5) - MESH
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 10. smrt rodiče
  otec - smrt
  Paternal Death
  rodiče - smrt
  smrt otce
  smrt rodičů
  smrt
  sociální problémy
  smrt matky
  Parental Death
  MESH
  (3) - MESH
  předmětové heslo

  předmětové heslo