Výsledky vyhledávání

 1. bradykardie
  Bradyarrhythmia
  Bradyarrhythmias
  bradyarytmie
  srdeční arytmie
  Bradycardia
  MESH
  (1) - MESH
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Brugadův syndrom
  Brugada ECG Pattern
  Brugada syndrom
  Brugada Syndrome 1
  Brugada Type ECG Pattern
  Brugadův syndrom - EKG
  Brugadův syndrom typ 1
  EKG obraz Brugadova syndromu
  EKG syndromu Brugadových
  Right Bundle Branch Block, ST Segment Elevation, and Sudden Death Syndrome
  Sudden Unexplained Death Syndrome
  Sudden Unexplained Nocturnal Death Syndrome
  Sudden Unexplained Nocturnal Death Syndrome (SUNDS)
  syndrom Brugadových
  genetické nemoci vrozené
  nemoci převodního systému srdečního
  srdeční arytmie
  Brugada Syndrome
  MESH
  (5) - MESH
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. commotio cordis
  Cardiac Concussion
  komoce srdce
  kontuze myokardu
  srdeční arytmie
  náhlá srdeční smrt
  Commotio Cordis
  MESH
  (3) - MESH
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. extrasystoly
  Cardiac Complex, Premature
  Ectopic Heartbeats
  Extrasystole
  Extrasystoles
  myokard - předčasné kontrakce
  Premature Beats
  Premature Cardiac Complex
  Premature Cardiac Complexes
  srdce - předčasné kontrakce
  nemoci převodního systému srdečního
  srdeční arytmie
  komorové extrasystoly
  síňové extrasystoly
  Cardiac Complexes, Premature
  MESH
  (4) - MESH
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. fibrilace komor
  FiK
  komorová fibrilace
  míhání komor
  srdeční arytmie
  Ventricular Fibrillation
  MESH
  (1) - MESH
  (5) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. fibrilace síní
  Auricular Fibrillation
  Familial Atrial Fibrillation
  familiární fibrilace síní
  familiární forma fibrilace síní
  familiární výskyt fibrilace síní
  FiS
  Paroxysmal Atrial Fibrillation
  paroxysmální fibrilace síní
  paroxyzmální fibrilace síní
  Persistent Atrial Fibrillation
  perzistentní fibrilace síní
  perzistující fibrilace síní
  přetrvávající fibrilace síní
  síňová fibrilace
  záchvatovitá fibrilace síní
  srdeční arytmie
  Atrial Fibrillation
  MESH
  (1) - MESH
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. flutter komor
  kmitání komor
  komorový flutter
  srdeční arytmie
  Ventricular Flutter
  MESH
  (1) - MESH
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 8. flutter síní
  Auricular Flutter
  FLS
  kmitání síní
  síňový flutter
  srdeční arytmie
  Atrial Flutter
  MESH
  (1) - MESH
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 9. nemoci srdce
  Cardiac Diseases
  Cardiac Disorders
  Heart Disorders
  onemocnění srdce
  srdce - nemoci
  srdeční choroby
  srdeční nemoci
  kardiovaskulární nemoci
  aneurysma srdce
  cor pulmonale
  endokarditida
  ischemická choroba srdeční
  karcinoidní nemoc srdce
  kardiomegalie
  kardiomyopatie
  kardiotoxicita
  komorová dysfunkce
  nádory srdce
  nemoci převodního systému srdečního
  nemoci srdečních chlopní
  nízký srdeční výdej
  obstrukce výtoku ze srdeční komory
  perikardiální efúze
  perikarditida
  pneumoperikard
  poresuscitační syndrom
  postperikardiotomický syndrom
  revmatická karditida
  ruptura srdce
  srdeční arytmie
  srdeční selhání
  srdeční tamponáda
  srdeční zástava
  syndrom omráčeného myokardu
  vrozené srdeční vady
  vysoký srdeční výdej
  neurocirkulační astenie
  Heart Diseases
  MESH
  (30) - MESH
  (81) - Knihy
  (1) - Videozáznamy
  (1) - Elektronické zdroje
  (1) - ČLÁNKY
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 10. parasystolie
  srdeční arytmie
  Parasystole
  MESH
  (1) - MESH
  předmětové heslo

  předmětové heslo