Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 7  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^upol_us_auth d000161 t150m^"
 1. fyzikální stimulace
  Stimulation, Physical
  výzkumné techniky
  akustická stimulace
  elektrická stimulace
  světelná stimulace
  Physical Stimulation
  MESH
  (4) - MESH
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. 2.hluk

  hluk
  hlukové znečištění
  Noise Pollution
  znečištění hlukem
  životní prostředí
  znečištění životního prostředí
  zvuk
  hluk dopravní
  hluk na pracovišti
  akustická stimulace
  nedoslýchavost z hluku
  Noise
  MESH
  (5) - MESH
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. muzikoterapie
  terapie hudbou
  Therapy, Music
  psychoterapie
  rehabilitace
  senzorické arteterapie
  akustická stimulace
  Music Therapy
  MESH
  (4) - MESH
  (3) - Knihy
  (1) - ČLÁNKY
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. senzorické arteterapie
  komplementární terapie
  akustická stimulace
  aromaterapie
  arteterapie
  muzikoterapie
  terapie barvami
  terapie hrou
  terapie tancem
  psychoterapie
  Sensory Art Therapies
  MESH
  (8) - MESH
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. sluch
  Audition
  schopnost slyšet
  čití, cítění
  vestibulokochleární fyziologické jevy
  kostní vedení zvuku
  otoakustické emise spontánní
  akustická stimulace
  kostní vedení zvuku
  sluchová percepce
  Hearing
  MESH
  (4) - MESH
  (6) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. terapie
  léčení
  Therapy
  Treatment
  akustická stimulace
  apiterapie
  balíčky péče
  balneologie
  biologická terapie
  chronoterapie
  dechová terapie
  dekomprese
  drenáž
  elektrostimulační terapie
  experimentální terapie
  farmakoterapie
  fototerapie
  fyzioterapie (techniky)
  hemodiluce
  hemostatické techniky
  hygiena
  individualizovaná medicína
  indukce remise
  indukovaná hypertermie
  insuflace
  intubace
  ischemický postconditioning
  izolace pacientů
  katetrizace
  kauterizace
  klid na lůžku
  klimatoterapie
  klinické protokoly
  kombinovaná terapie
  komplementární terapie
  kontraindikace
  kontrola chování
  konzervativní léčba
  kosmetické techniky
  kryoterapie
  laserová terapie
  léčba larvami
  léčba obezity
  léčba šetřící orgány
  litotripse
  magnetoterapie
  management bolesti
  metody výživy
  náhrada funkce ledvin
  nutriční terapie
  ochrana biologická
  okluze terapeutická
  omlazení
  ortokeratologické metody
  ortopedické výkony
  ortoptika
  péče o pacienta
  péče o sebe
  placeba
  postupy změny pohlaví
  přikládání pijavic
  přivykání k ischémii
  prostředky pro ukončení závislosti na tabáku
  protetické vybavení
  punkce
  radiofrekvenční terapie
  radioterapie
  regulace glykemie
  rehabilitace
  reprodukční techniky
  sekundární prevence
  separace krevních složek
  sorpční detoxikace
  teranostická nanomedicína
  terapie náhlých příhod
  terapie opakovaná
  terapie plodu
  terapie s pomocí počítače
  terciární prevence
  treatment switching
  trombolýza mechanická
  záchranná terapie
  zahřívání
  zajištění dýchacích cest
  Therapeutics
  MESH
  (80) - MESH
  (191) - Knihy
  (6) - Videozáznamy
  (1) - Elektronické zdroje
  (1) - Příloha
  (7) - ČLÁNKY
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. 7.zvuk

  zvuk
  Acoustic Waves
  akustické vlny
  Elastic Waves
  elastické vlny
  Sonic Radiation
  Sound Waves
  zvukové vlny
  neionizující záření
  fonony
  hluk
  ultrazvukové vlny
  akustická stimulace
  hluk
  Sound
  MESH
  (4) - MESH
  předmětové heslo

  předmětové heslo