Výsledky vyhledávání

 1. dědičnost
  atavismus
  telegonie
  DNA (nukleová kyselina)
  Mendelovy zákony
  chromozomy
  genetika
  genom
  genová exprese
  geny
  mendelismus
  plazmidy
  variabilita (biologie)
  zárodečná plazma
  genotyp
  heredity
  Soubor věcných témat
  (14) - Soubor věcných témat
  (33) - Knihy
  (2) - Videozáznamy
  (1) - Elektronické zdroje
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. evoluce (biologie)
  biologická evoluce
  eidetická biologie
  atavismus
  behaviorální biologie
  telegonie
  makroevoluce
  mikroevoluce
  darwinismus
  evoluce lidského chování
  evoluční biologie
  evoluční genetika
  evoluční medicína
  evoluční paleobiologie
  evoluční teorie
  fylogeneze
  kladistika
  mimetismus
  ontogeneze
  selekce (genetika)
  umělý výběr
  variabilita (biologie)
  vymírání druhů
  vznik života
  vývojová biologie
  antropogeneze
  koevoluce
  mnohobuněčnost
  molekulární evoluce
  morfogeneze
  přirozený výběr
  vznik druhů
  evolution (biology)
  Soubor věcných témat
  (2) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (30) - Soubor věcných témat
  (619) - Knihy
  (21) - Videozáznamy
  (31) - Elektronické zdroje
  (1) - ČLÁNKY
  (3) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (5) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. evoluce lidského chování
  atavismus
  evoluce (biologie)
  lidské chování
  evoluční psychologie
  behavior evolution
  Soubor věcných témat
  (1) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (4) - Soubor věcných témat
  (22) - Knihy
  (1) - Videozáznamy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. fylogeneze
  vývoj druhů
  MOLPHY (software)
  atavismus
  srovnávací anatomie
  MOLPHY (software)
  adaptace (biologie)
  evoluce (biologie)
  fylogeografie
  kladistika
  ontogeneze
  fylogeneze rostlin
  fylogeneze živočichů
  chemotaxonomie
  vymírání druhů
  phylogeny
  Soubor věcných témat
  (1) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (12) - Soubor věcných témat
  (62) - Knihy
  (1) - Elektronické zdroje
  (1) - Elektronické knihy
  (1) - ČLÁNKY
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. genetická informace
  dědičná informace
  informace dědičná
  informace genetická
  replikace DNA
  epigenetika
  atavismus
  DNA (nukleová kyselina)
  RNA (nukleové kyseliny)
  chromozomy
  genetická transkripce
  genetické inženýrství
  genetické mapování
  genetický kód
  genomika
  genová exprese
  genová terapie
  plazmidy
  bioinformatika
  molekulární genetika
  genetic information
  Soubor věcných témat
  (16) - Soubor věcných témat
  (12) - Knihy
  (1) - Videozáznamy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. lidské chování
  chování lidské
  chování člověka
  etologie člověka
  psychologie chování
  řeč těla
  ambivalence
  behaviorální biologie
  behaviorální genetika
  etologie
  evoluce lidského chování
  lidská přirozenost
  porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou
  teorie osobního konstruktu
  atavismus
  automatismus
  rizikové chování
  sociální chování
  psychologie
  human behavior
  Soubor věcných témat
  (13) - Soubor věcných témat
  (268) - Knihy
  (17) - Videozáznamy
  (3) - ČLÁNKY
  (2) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (3) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (9) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. variabilita (biologie)
  proměnlivost (biologie)
  rozmanitost (biologie)
  chimérismus
  atavismus
  telegonie
  Mendelovy zákony
  biometrika
  dědičnost
  ekologie
  evoluce (biologie)
  fenotyp
  genetická rekombinace
  genetika
  inbreeding
  mutace (biologie)
  polymorfismus
  životní prostředí
  variabilita rostlin
  variability (biology)
  Soubor věcných témat
  (16) - Soubor věcných témat
  (18) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo