Výsledky vyhledávání

 1. parlamentní demokracie
  demokracie parlamentní
  parlamentarismus
  parlamentní zřízení
  zřízení parlamentní
  nepřímá demokracie
  demokracie nepřímá
  zastupitelská demokracie
  demokracie zastupitelská
  reprezentativní demokracie
  demokracie reprezentativní
  sarmatismus
  reprezentace (politika)
  parlament
  demokracie
  representative government and representation
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (55) - Knihy
  (1) - Videozáznamy
  (3) - ČLÁNKY
  (1) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. 2.stát

  stát
  státnost
  sousední státy
  rozpad států
  rozpad států
  vznik států
  veřejná diplomacie
  zaniklé státy
  jednostranné právní akty
  národní zájem
  názvy států
  reprezentace (politika)
  sociální instituce
  de facto státy
  dominia
  imunita státu
  malé státy
  mnohonárodní státy
  městské státy
  neutrální státy
  národní stát
  právní stát
  právo na sebeurčení
  rozpad států
  secese (právo)
  slabé státy
  stát a církev
  stát a právo
  státní území
  sukcese států
  svrchovanost státu
  uznání států
  State, The
  Soubor věcných témat
  (28) - Soubor věcných témat
  (254) - Knihy
  (2) - Videozáznamy
  (13) - ČLÁNKY
  (5) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (4) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (1) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. státní symboly
  národní symboly
  reprezentace (politika)
  národní rostliny
  panovnické symboly
  politická symbolika
  státní hymny
  státní vlajky
  státní znaky
  symboly
  state symbols
  Soubor věcných témat
  (8) - Soubor věcných témat
  (14) - Knihy
  (2) - Videozáznamy
  (1) - ČLÁNKY
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. veřejná diplomacie
  diplomacie veřejná
  ekonomická diplomacie
  kulturní diplomacie
  mezinárodní marketing
  politický marketing
  reprezentace (politika)
  stát
  zahraniční veřejné mínění
  diplomacie
  zahraniční politika
  public diplomacy
  Soubor věcných témat
  (9) - Soubor věcných témat
  (1) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo