Výsledky vyhledávání

 1. personální management
  personalistika
  personální politika
  řízení lidských zdrojů
  rozvoj lidských zdrojů
  personální řízení
  management lidských zdrojů
  management personální
  řízení personální
  politika personální
  sociální audit
  fluktuace zaměstnanců
  kádrová politika komunistické strany
  personalistky
  personalisté
  personální informační systémy
  personální služby
  slaďování rodinného a pracovního života
  age management
  assessment centra
  diversity management
  hodnocení pracovníků
  interní marketing
  kompetenční modely
  outplacement
  personální audit
  personální marketing
  povýšení zaměstnanců
  propouštění zaměstnanců
  přijímací řízení
  sociální politika podniku
  talent management
  řízení pracovního výkonu
  management
  personnel management
  Soubor věcných témat
  (2) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (23) - Soubor věcných témat
  (353) - Knihy
  (3) - Videozáznamy
  (1) - Elektronické zdroje
  (28) - ČLÁNKY
  (1) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (2) - Souborný záznam integračního zdroje
  (3) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (3) - xzri
  (4) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. politika zaměstnanosti
  politika trhu práce
  podnikatelsko-zaměstnanecká družstva
  zaměstnávání osob 50+
  age management
  trh práce
  zaměstnanost
  veřejně prospěšné práce
  dotované zaměstnávání
  sociální politika
  manpower policy
  Soubor věcných témat
  (1) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (8) - Soubor věcných témat
  (55) - Knihy
  (7) - ČLÁNKY
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. profesní uplatnění
  pracovní uplatnění
  uplatnění profesní
  uplatnění pracovní
  RISA (informační systém)
  slaďování rodinného a pracovního života
  zaměstnávání osob 50+
  age management
  ISA (informační systém)
  RISA (informační systém)
  hledání zaměstnání
  podporované zaměstnávání
  pracovní místa
  profesní kompetence
  employment
  Soubor věcných témat
  (9) - Soubor věcných témat
  (29) - Knihy
  (1) - Elektronické zdroje
  (2) - ČLÁNKY
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. stárnutí obyvatelstva
  zaměstnávání osob 50+
  age management
  věk obyvatelstva
  obyvatelstvo
  population aging
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (11) - Knihy
  (3) - ČLÁNKY
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. zaměstnávání osob 50+
  zaměstnanost osob 50+
  zaměstnávání osob nad 50 let
  zaměstnanost osob nad 50 let
  osoby 50+
  age management
  aktivní stárnutí
  politika zaměstnanosti
  profesní uplatnění
  stárnutí obyvatelstva
  zaměstnanost
  trh práce
  employment of persons 50+
  Soubor věcných témat
  (8) - Soubor věcných témat
  (2) - Knihy
  (2) - ČLÁNKY
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. zprostředkování práce
  zprostředkování zaměstnání
  age management
  agenturní zaměstnávání
  hledání zaměstnání
  outplacement
  personální agentury
  úřady práce
  trh práce
  employment mediation
  Soubor věcných témat
  (7) - Soubor věcných témat
  (3) - ČLÁNKY
  předmětové heslo

  předmětové heslo