Výsledky vyhledávání

 1. diskriminace
  ponížení
  Evropský rok rovných příležitostí pro všechny (2007)
  ageismus
  diskriminace mužů
  diskriminace mužů
  Evropský rok rovných příležitostí pro všechny (2007)
  antidiskriminační právo
  pozitivní diskriminace
  sociální nerovnost
  sociální vyloučení
  diskriminace seniorů
  diskriminace v zaměstnání
  diskriminace žen
  nepřímá diskriminace
  rasová diskriminace
  sexuální diskriminace
  discrimination
  Soubor věcných témat
  (1) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (14) - Soubor věcných témat
  (131) - Knihy
  (5) - Videozáznamy
  (1) - Zvukové dokumenty
  (1) - Elektronické zdroje
  (1) - Elektronické knihy
  (27) - ČLÁNKY
  (5) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (1) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. občanská práva
  práva občanská
  občanské svobody
  svobody občanské
  práva občanů
  Evropský rok rovných příležitostí pro všechny (2007)
  Evropský rok rovných příležitostí pro všechny (2007)
  občanskoprávní vztahy
  občanské poradenství
  politická práva
  rovnost (kategorie)
  jazykové právo
  ochrana osobních údajů
  práva dětí
  práva menšin
  práva žen
  právo azylu
  právo duševního vlastnictví
  právo na informace
  právo na ochranu zdraví
  právo na spravedlivý soudní proces
  právo na vzdělání
  rovnost ras
  rovné postavení mužů a žen
  vlastnické právo
  lidská práva
  civil rights
  prawa obywateli
  Soubor věcných témat
  (1) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (20) - Soubor věcných témat
  (268) - Knihy
  (7) - Videozáznamy
  (32) - ČLÁNKY
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. rovné postavení mužů a žen
  postavení mužů a žen rovné
  rovnost mužů a žen
  rovnoprávnost mužů a žen
  rovné postavení žen a mužů
  postavení žen a mužů rovné
  genderová rovnost
  genderová nerovnost
  rovnost genderová
  nerovnost genderová
  emancipace
  Evropský rok rovných příležitostí pro všechny (2007)
  antidiskriminační právo
  rovnost příležitostí
  občanská práva
  gender equality
  równość płci
  Soubor věcných témat
  (1) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (5) - Soubor věcných témat
  (95) - Knihy
  (19) - ČLÁNKY
  (1) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. sociálně ohrožené skupiny
  sociálně slabé skupiny
  sociálně znevýhodněné skupiny
  znevýhodněné skupiny
  rizikové skupiny
  handicapované skupiny
  skupiny sociálně ohrožené
  skupiny sociálně slabé
  skupiny sociálně znevýhodněné
  skupiny znevýhodněné
  skupiny rizikové
  skupiny handicapované
  Evropský rok rovných příležitostí pro všechny (2007)
  marginální skupiny
  podporované zaměstnávání
  prostupné bydlení
  sociální vyloučení
  sociálně ohrožené rodiny
  tréninkové zaměstnávání
  bezdomovci
  bezdomovkyně
  chudí
  děti se sociálním znevýhodněním
  mládež se sociálním znevýhodněním
  nezaměstnaní
  osoby se zdravotním postižením
  osoby společensky nepřizpůsobené
  žebráci
  people with social disabilities
  Soubor věcných témat
  (14) - Soubor věcných témat
  (28) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. významné roky
  roky významné
  Mezinárodní rok ženy (1975)
  Mezinárodní rok míru (1986)
  Rok sv. Anežky České (2011-2012 : Česko)
  Evropský rok jazyků (2001)
  Evropský rok ochrany přírody (1995)
  Evropský rok osob se zdravotním postižením (2003)
  Evropský rok proti chudobě a sociálnímu vyloučení (2010)
  Evropský rok rovných příležitostí pro všechny (2007)
  Mezinárodní rok dobrovolníků (2001)
  Mezinárodní rok lesů (2011)
  Mezinárodní rok rodiny (1994)
  Mezinárodní rok seniorů (1999)
  Rok Karla Hynka Máchy (2010)
  Rok víry (2012-2013)
  svaté roky
  Rok Karla Hynka Máchy (2010)
  Rok sv. Anežky České (2011-2012 : Česko)
  Rok sv. Anežky České (2011–2012 : Česko)
  Evropský rok jazyků, 2001
  Evropský rok ochrany přírody (1995)
  Evropský rok osob se zdravotním postižením (2003)
  Evropský rok proti chudobě a sociálnímu vyloučení (2010)
  Evropský rok rovných příležitostí pro všechny (2007)
  Mezinárodní rok dobrovolníků (2001)
  Mezinárodní rok lesů (2011)
  Mezinárodní rok rodiny (1994)
  Mezinárodní rok seniorů (1999)
  special years
  Soubor věcných témat
  (14) - Soubor věcných témat
  (2) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo