Výsledky vyhledávání

 1. dialektologické slovníky
  nářeční slovníky
  jazykové slovníky
  dialects dictionaries
  Soubor termínu pro formu/žánr
  (1) - Soubor termínu pro formu/žánr
  (46) - Knihy
  forma/žánr

  forma/žánr

 2. etymologické slovníky
  jazykové slovníky
  etymological dictionaries
  Soubor termínu pro formu/žánr
  (1) - Soubor termínu pro formu/žánr
  (186) - Knihy
  forma/žánr

  forma/žánr

 3. fonetické a fonologické slovníky
  jazykové slovníky
  phonetic and phonological dictionaries
  Soubor termínu pro formu/žánr
  (1) - Soubor termínu pro formu/žánr
  (2) - Knihy
  forma/žánr

  forma/žánr

 4. frazeologické slovníky
  idiomatické slovníky
  jazykové slovníky
  phraseological dictionaries
  Soubor termínu pro formu/žánr
  (1) - Soubor termínu pro formu/žánr
  (107) - Knihy
  (1) - Elektronické zdroje
  forma/žánr

  forma/žánr

 5. frekvenční slovníky
  jazykové slovníky
  frequency dictionaries
  Soubor termínu pro formu/žánr
  (1) - Soubor termínu pro formu/žánr
  (16) - Knihy
  forma/žánr

  forma/žánr

 6. překladové slovníky
  translační slovníky
  dvojjazyčné překladové slovníky
  vícejazyčné překladové slovníky
  jazykové slovníky
  translation dictionaries
  Soubor termínu pro formu/žánr
  (3) - Soubor termínu pro formu/žánr
  (656) - Knihy
  (2) - Elektronické zdroje
  (1) - Příloha
  forma/žánr

  forma/žánr

 7. retrográdní slovníky
  jazykové slovníky
  reverse dictionaries
  Soubor termínu pro formu/žánr
  (1) - Soubor termínu pro formu/žánr
  (6) - Knihy
  forma/žánr

  forma/žánr

 8. slangové slovníky
  argotické slovníky
  jazykové slovníky
  slang dictionaries
  Soubor termínu pro formu/žánr
  (1) - Soubor termínu pro formu/žánr
  (24) - Knihy
  forma/žánr

  forma/žánr

 9. slovníky
  bibliografické slovníky
  biobibliografické slovníky
  biografické slovníky
  geografické slovníky
  jazykové slovníky
  obrazové slovníky
  výkladové slovníky
  dictionaries
  Soubor termínu pro formu/žánr
  (2) - Soubor termínu pro formu/žánr
  (421) - Knihy
  (2) - ČLÁNKY
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  forma/žánr

  forma/žánr

 10. slovníky synonym, antonym, homonym
  antonymické slovníky
  homonymické slovníky
  slovníky antonym a synonym
  synonymické slovníky
  jazykové slovníky
  synonyms, antonyms and homonyms dictionaries
  Soubor termínu pro formu/žánr
  (1) - Soubor termínu pro formu/žánr
  (5) - Knihy
  forma/žánr

  forma/žánr