Výsledky vyhledávání

 1. genetická informace
  dědičná informace
  informace dědičná
  informace genetická
  replikace DNA
  epigenetika
  atavismus
  DNA (nukleová kyselina)
  RNA (nukleové kyseliny)
  chromozomy
  genetická transkripce
  genetické inženýrství
  genetické mapování
  genetický kód
  genomika
  genová exprese
  genová terapie
  plazmidy
  bioinformatika
  molekulární genetika
  genetic information
  Soubor věcných témat
  (16) - Soubor věcných témat
  (12) - Knihy
  (1) - Videozáznamy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. 2.geny

  geny
  homozygotnost
  DNA (nukleová kyselina)
  RNA (nukleové kyseliny)
  dědičnost
  farmakogenetika
  genetický kód
  genetika
  genofondy
  genom
  genotyp
  genová exprese
  genová terapie
  genové inženýrství
  mutace (biologie)
  umlčování genů
  antionkogeny
  genetické mapování
  leptinový gen
  onkogeny
  genes
  Soubor věcných témat
  (19) - Soubor věcných témat
  (49) - Knihy
  (5) - Videozáznamy
  (1) - ČLÁNKY
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. chromozomy
  chromozomální vady
  dědičnost
  genetická informace
  genetické mapování
  genetika
  genom
  homozygotnost
  mikrosatelitní markery
  telomery
  buněčná jádra
  chromosomes
  Soubor věcných témat
  (10) - Soubor věcných témat
  (44) - Knihy
  (2) - Videozáznamy
  (2) - Elektronické zdroje
  předmětové heslo

  předmětové heslo