Výsledky vyhledávání

 1. důlní nehody
  nehody důlní
  neštěstí důlní
  katastrofy důlní
  důlní neštěstí
  důlní katastrofy
  důlní otřesy
  důlní škody
  průtrže uhlí a plynů
  technické havárie
  mine accidents
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. ekologické havárie
  havárie ekologické
  environmentální bezpečnost
  technické havárie
  poškození životního prostředí
  ecological accidents
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (1) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. jaderné havárie
  havárie jaderné
  jaderné katastrofy
  katastrofy jaderné
  technické havárie
  nuclear accidents
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  (4) - Knihy
  (5) - Videozáznamy
  (1) - ČLÁNKY
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. katastrofy
  pohromy
  katastrofa na stadionu Hillsborough (1989 : Sheffield, Anglie)
  oběti katastrof
  halifaxský výbuch, 1917
  medicína katastrof
  odstraňování následků katastrof
  prevence katastrof
  dějiny katastrof
  námořní katastrofy
  přírodní katastrofy
  technické havárie
  disasters
  Soubor věcných témat
  (10) - Soubor věcných témat
  (58) - Knihy
  (11) - Videozáznamy
  (1) - Elektronické knihy
  (2) - ČLÁNKY
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. kosmické havárie
  havárie kosmické
  technické havárie
  kosmonautika
  space vehicle accidents
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. ropné havárie
  havárie ropné
  likvidace ropných havárií
  technické havárie
  oil spills
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. únik nebezpečných látek
  únik toxických látek
  nebezpečné látky
  znečištění životního prostředí
  technické havárie
  release of hazardous substances
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (1) - Videozáznamy
  předmětové heslo

  předmětové heslo