Výsledky vyhledávání

 1. slovesa
  přechodníky
  infinitiv
  pomocná slovesa
  přechodná slovesa
  příčestí
  reflexiva
  slovesa pohybu
  slovesné fráze
  slovesný čas
  určitá slovesa
  ohebná slova
  verbs
  Soubor věcných témat
  (11) - Soubor věcných témat
  (133) - Knihy
  (2) - ČLÁNKY
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. zájmena
  neurčitá zájmena
  demonstrativa
  reflexiva
  ohebná slova
  pronouns
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (15) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo