Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 9  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^upol_us_auth 0086999 t150a^"
 1. acidifikace
  imise
  kyselost půdy
  kyselé deště
  smog
  poškození životního prostředí
  acidification
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (1) - Knihy
  (1) - Videozáznamy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. degradace půdy
  degradace půd
  půda
  úrodnost půd
  zasolení půdy
  poškození životního prostředí
  soil degradation
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (9) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. desertifikace
  dezertifikace
  pouště
  sucha
  poškození životního prostředí
  desertification
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (2) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. ekologické havárie
  havárie ekologické
  environmentální bezpečnost
  technické havárie
  poškození životního prostředí
  ecological accidents
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (1) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. ekologické škody
  škody ekologické
  ekologické újmy
  újmy ekologické
  poškození ekosystémů
  ekologické disturbance
  ekosystémy
  povodňové škody
  poškození lesa
  poškození životního prostředí
  ecological damages
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (1) - Knihy
  (1) - Videozáznamy
  (1) - ČLÁNKY
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. ekologické zátěže
  zátěže ekologické
  environmentální zátěže
  zátěže environmentální
  poškození životního prostředí
  environmental stresses
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  (4) - Knihy
  (4) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. environmentální bezpečnost
  bezpečnost environmentální
  ekologická bezpečnost
  bezpečnost ekologická
  ekologické havárie
  environmentální rizika
  ohrožení životního prostředí
  člověk a příroda
  biologická bezpečnost
  energetická bezpečnost
  potravinová bezpečnost
  poškození životního prostředí
  bezpečnostní politika
  životní prostředí
  environmental security
  Soubor věcných témat
  (10) - Soubor věcných témat
  (5) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 8. poškození půdy
  degradace půdy
  půda
  úrodnost půd
  eroze půdy
  zhutňování půd
  znečištění půdy
  poškození životního prostředí
  damage to soils
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  (5) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 9. znečištění životního prostředí
  znečištění prostředí životního
  kontaminace životního prostředí
  kontaminace prostředí životního
  znečišťování životního prostředí
  znečišťování prostředí životního
  znečištění geosféry
  hlukové znečištění
  bioindikátory
  ekologická genetika
  ekotoxikologie
  environmentální epidemiologie
  environmentální hygiena
  kontaminanty
  rostlinné indikátory
  znečišťující látky
  únik nebezpečných látek
  atmosférická depozice
  elektromagnetické emise
  emise znečišťujících látek
  imise
  světelné znečištění
  zdroje znečištění
  znečištění atmosféry
  znečištění biosféry
  znečištění hydrosféry
  znečištění ovzduší
  znečištění půdy
  znečištění vod
  poškození životního prostředí
  environmental pollution
  Soubor věcných témat
  (25) - Soubor věcných témat
  (104) - Knihy
  (21) - Videozáznamy
  (6) - Elektronické zdroje
  (3) - ČLÁNKY
  (2) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  předmětové heslo

  předmětové heslo