Výsledky vyhledávání

 1. dědičnost
  atavismus
  telegonie
  DNA (nukleová kyselina)
  Mendelovy zákony
  chromozomy
  genetika
  genom
  genová exprese
  geny
  mendelismus
  plazmidy
  variabilita (biologie)
  zárodečná plazma
  genotyp
  heredity
  Soubor věcných témat
  (14) - Soubor věcných témat
  (35) - Knihy
  (2) - Videozáznamy
  (1) - Elektronické zdroje
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. mendelismus
  dědičnost
  Mendelovy zákony
  genetika
  mendelism
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (9) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. variabilita (biologie)
  proměnlivost (biologie)
  rozmanitost (biologie)
  chimérismus
  atavismus
  telegonie
  Mendelovy zákony
  biometrika
  dědičnost
  ekologie
  evoluce (biologie)
  fenotyp
  genetická rekombinace
  genetika
  inbreeding
  mutace (biologie)
  polymorfismus
  životní prostředí
  variabilita rostlin
  variability (biology)
  Soubor věcných témat
  (16) - Soubor věcných témat
  (18) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo